Stedendriehoek

Lezing over archeologie van de Hanze

DEVENTER – Iedere maand organiseert erfgoedorganisatie Deventer Verhaal samen met andere Deventer cultuurpartners bijzondere lezingen. Op donderdag 25 mei wordt de lezing verzorgd door Archeologie Deventer. Bart Vermeulen en Marieke van der Wal gaan deze avond in op de archeologie van de Hanze.

Tentoonstelling ‘Hanzestad Deventer: handelen in Europa’

Museum De Waag presenteert vanaf 27 mei een tentoonstelling over de rol van Deventer als internationale handelsstad. De tentoonstelling maakt aan de hand van archeologische vondsten dit handelsnetwerk zichtbaar. Tijdens de lezing wordt ingezoomd op hoe de handelsstromen eruitzagen, wat er verhandeld werd en welke sporen dit naliet in de bodem.

Een knooppunt van handelsroutes

Producten uit alle windstreken vulden de jaarmarkten: tufsteen, aardewerk, laken, graan, wijn, vis en hout. Vanuit het Duitse Rijnland werd veel aardewerk en wijn geïmporteerd. Uit de Noordzee en Scandinavië kwam vis op de markt terecht. Deze bulkgoederen vonden vanuit Deventer verdere verspreiding over het gehele Hanzegebied. Naast deze massahandel was een jaarmarkt ook de plek voor exotische en luxe producten. De peperdure peper belandde bijvoorbeeld vanuit India, via Italiaanse steden, op de Deventerse markt. Deventer was ook een belangrijk centrum voor de lakenhandel, dat deels werd aangevoerd maar ook ter plekke werd gemaakt.

Darmparasieten

Naast handelswaar dat bewust van A naar B werd vervoerd, reisden er af en toe ook verstekelingen mee. Soms waren dat ratten en muizen. Maar ook verstekelingen die niet direct zichtbaar waren: darmparasieten. Net als bij mensen kent ook het DNA van parasieten veel variaties. Hoe meer handelscontacten er zijn, hoe meer variatie er is in de DNA-kenmerken van verschillende parasieten.

Uit archeologisch onderzoek komt duidelijk naar voren dat de DNA-variaties bij parasieten uit Lübeck substantieel groter zijn dan in andere nederzettingen. Maar overeenkomsten in het DNA kunnen ook een verhaal vertellen. In Bristol en Lübeck zijn bijvoorbeeld juist parasieten gevonden die veel overeenkomsten vertonen en zo een indirecte aanwijzing vormen voor onderlinge handelscontacten.

Informatie

Iedereen is donderdag 25 mei van harte welkom in het Auditorium van het stadhuis, Grote Kerkhof 1 te Deventer. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ruim een uur. Inloop en koffie vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis. Reserveren is niet nodig.