Stedendriehoek

‘Laten we de Bathmense Brink weer mooi maken’

BATHMEN – De Brink is het echte centrum van Bathmen. Door de eeuwen heen is de Brink wel steeds veranderd en in 1980 voor het laatst grondig op de schop genomen en opnieuw ingericht. Tegenwoordig ziet de Brink er nog vrijwel net zo uit als veertig jaar geleden.

Maar toen in 2018 binnen de gemeente Deventer de Dorpsvisie Bathmen werd vastgesteld, werd al snel daarna de Werkgroep Plan Brink Bathmen opgericht vanwege onvrede met de huidige situatie. De werkgroep bestaat uit een tiental enthousiaste en betrokken inwoners van Bathmen. Vertegenwoordigers van de gemeente, met name wijkmanager Johannes Vermeulen, maar ook andere ambtenaren, worden voortdurend op de hoogte gehouden.

De werkgroepleden Sanne van Toor en Meike olde Boerrigter leggen uit wat er sindsdien gebeurd is en vooral wat er nog móet gebeuren. Sanne: “We zien allemaal dat de grasmat die er nu ligt, absoluut niet bestand is tegen de vele evenementen die op de Brink plaatsvinden; bij nat weer wordt de Brink dan ook gewoon een modderpoel. Met de andere eisen die je nu aan zo’n belangrijke centrale ontmoetingsruimte moet stellen, is de Brink absoluut niet toekomstbestendig. Er moet gewoon snel iets gebeuren.”
Na een inventarisatieavond in oktober 2018 zijn de vele, soms tegenstrijdige, wensen en ideeën duidelijk samengevat. Het is een hele lijst. Wat belangrijke punten uit de lijst: de Brink moet allerlei functies kunnen gaan vervullen; toegankelijker worden voor mindervaliden; aantrekkelijker en sfeervoller worden door bijvoorbeeld meer verlichting; de terrassen mogen wel groter worden, met meer bankjes eromheen; meer groen; het moet wellicht een autoluwe of misschien zelfs autovrije Brink worden, etc.
Meike: “We hebben deskundige adviseurs in de arm genomen om ons te helpen bij het proces. Heel belangrijk was dat we op de Motiemarkt in april 2019 duidelijk aanwezig waren en veel raadsleden konden informeren over onze plannen. In juli kregen we daarna van de gemeenteraad een budget van 30.000 euro om een inrichtingsplan te maken. Dat geld ligt nu op de plank en dus willen we snel door!”
De werkgroep is druk bezig zich te oriënteren over de financiering door gemeente, provincie en zelfs mogelijke sponsoring. Sanne: “Voor we verder gaan met bijvoorbeeld schetsontwerpen, samen met de gemeente en deskundigen, willen we alle geïnteresseerde Battummers, ondernemers en belanghebbenden informeren over de laatste stand van zaken en zo nodig om nóg meer input vragen. Onze slogan is: ‘Open en Transparant’.”
Tijdens de bijeenkomst geven enkele, nauw bij de plannen betrokken instanties opening van zaken. Meike: “Uiteraard zullen wij zelf even de stand van zaken toelichten, maar ook enkele adviseurs die we al ingeschakeld hebben gaan kort het woord voeren. Werkgroeplid Jackie van Beek vertelt – als directeur hiervan – over de nieuwbouwplannen van ’t Dijkhuis, omdat die in het ontwerp zeker een rol spelen. Deze bijeenkomst is van groot belang voor de verdere stappen in het proces, dus roept onze werkgroep belangstellende Bathmenaren met klem op om op woensdag 12 februari om 19.30 uur naar ‘t Dijkhuis te komen!”

Voor meer informatie: www.planbrinkbathmen.nl