Stedendriehoek

Kinderthuiszorg draait om het hele gezin

Beter Thuis Wonen is één van de weinige organisaties in het noorden en oosten van het land die kinderthuiszorg biedt, terwijl wijkverpleegkundigen Els Dijkstra en Marieke Schuurman merken hoe belangrijk deze vorm van thuiszorg is. Niet alleen voor de kinderen van 0 tot 18 jaar die zij verzorgen en verplegen, maar ook voor hun ouders en eventuele broertjes en zusjes. ‘Zij zien ons soms meer dan hun vrienden of familieleden en krijgen rust en aandacht doordat wij een deel van de zorg overnemen. Het geeft ons veel voldoening om te zien dat we dat voor gezinnen kunnen betekenen.’

Het takenpakket van Beter Thuis Wonen ten aanzien van kinderthuiszorg bestaat overigens niet alleen uit verzorging en verpleging, maar ook uit begeleiding. Daarvoor heeft Beter Thuis Wonen begeleiders en pedagogisch medewerkers in dienst. Els: ‘Zij worden ingeschakeld in situaties waarbij hun expertise passend is, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen. Begeleiders richten zich meer op gedrag en activiteiten. Samen kunnen we een mooi totaalpakket aanbieden waar kinderen en hun ouders veel aan hebben.’

Els en Marieke helpen al snel een vooroordeel uit de wereld: ze werken niet alleen met ernstig zieke kinderen. Marieke: ‘Elke situatie is anders, dat maakt ons werk ook zo boeiend. We werken met ernstig zieke kinderen, maar het volgende moment ga je naar de gymles met een kind dat een groeiachterstand heeft. Dat is enorm relativerend. We helpen bijvoorbeeld ook bij baby’s die moeite hebben met drinken en daarom een sonde hebben. Dat zijn korte bezoekjes en heel anders dan de verzorging van een kind met een stofwisselingsziekte waarvan je weet dat het binnen afzienbare tijd zal overlijden. Ook dat overlijden maken wij mee. De uitdaging in ons werk is het vinden van een balans tussen betrokkenheid en professionaliteit. Voor ouders is het prettig als je betrokken bent, omdat zij de zorg voor hun kind aan jou toevertrouwen. Toch moet je voor jezelf een zekere mate van afstand bewaren om goed je werk te kunnen doen en het na werktijd ook los te kunnen laten. Dat laatste is best wel eens moeilijk, maar op die momenten merken we hoe belangrijk ons mooie team is. We zijn er voor elkaar en kennen elkaar al heel lang. We kennen ook elkaars sterke kanten, waardoor we allemaal zoveel mogelijk kunnen werken met cliënten die bij ons passen. Die klik is belangrijk, omdat kinderen en ouders zich veilig moeten voelen.’

De ouders en eventuele broertjes en zusjes spelen overduidelijk een belangrijke rol in het werk van Els en Marieke. ‘Je ondersteunt een gezin en wordt ook een deel van het gezin. Het blijft mooi om te zien hoeveel rust het brengt als wij een deel van de zorg overnemen. Wij hebben er alle tijd voor  en dat geeft rust. Voor ouders van ernstig zieke of gehandicapte kinderen betekent dat een mogelijkheid om op te laden en in andere gevallen leren we de ouders bepaalde zorgtaken zelf op zich te nemen, bijvoorbeeld bij een moeder die depressief is. Wij maken ook tijd voor broertjes en zusjes, die soms wat weinig aandacht hebben gekregen. Verder houdt de zorg niet altijd op als een kind 18 jaar is geworden. De hulp is vaak nog nodig en Beter Thuis Wonen zorgt dat ze die hulp blijven ontvangen.’