Stedendriehoek

Jubilerende Gezondheidsdienstvoor Dieren nu Hofleverancier

DEVENTER – De Deventer onderneming Gezondheidsdienst voor Dieren bestond begin deze maand honderd jaar en krijgt voor de grote betekenis in het vakgebied het predicaat Koninklijk.

Met ruim vijfhonderd medewerkers zet één van de grootste veterinaire laboratoriums ter wereld zich in voor de gezondheid van dieren. De dienst werkt voor land- en tuinbouworganisaties, dierhouders, dierenartspraktijken, overheden, universiteiten en andere kennisinstellingen, en het bedrijfsleven. De combinatie van diagnostiek en diergezondheidsexpertise maakt de Gezondheidsdienst voor Dieren uniek in Nederland en daarbuiten.

De Gezondheidsdienst voor Dieren vierde enkele weken geleden het 100-jarig bestaan in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning. Tijdens dit bezoek was er aandacht voor het moderne veterinaire laboratorium en het doorgeven van kennis op internationaal niveau over diergezondheid, veterinaire diagnostiek en laboratoriumonderzoek.

De Koning ook kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen, die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio en daarnaast minimaal 100 jaar bestaan.