Stedendriehoek

Inzetten voor armoedebestrijding

DEVENTER – Deventer Sociaal staat bekend als de partij die opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. Zo zetten ze zich in voor behoud van de individuele inkomenstoeslag van €200 voor langdurige minima in de bijstand. Er is mede dankzij Deventer Sociaal een onafhankelijk klachtenmeldpunt gekomen, namelijk Deventer Werktalent.

“We hebben kunnen tegenhouden dat de middelen die vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld voor kinderen in armoede, werden gebruikt voor het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Deventer Sociaal zal zich altijd blijven inzetten om armoede tegen te gaan, maar dat is niet alles wat we doen.”

“We hebben ons ingezet om de misstanden bij PlusOV aan te kaarten, zodat er wat aan gedaan wordt. Wij vinden dat er veel te langzaam actie wordt ondernomen. Ook (zwerf)afval en groenonderhoud heeft onze aandacht. Met ons meldpunt en zwartboek hebben we partijen aan het denken gezet. Wij willen ook dat er in de toekomst weer huisraad huis aan huis wordt opgehaald, en we willen meer geld voor groenonderhoud.”

“Wij zetten ons ook in voor meer betaalbare huurwoningen en het verduurzamen van alle woningen, zowel huur als koop. Ook de ouderen hebben onze aandacht. Wij willen de inkomensafhankelijke ouderentoeslag herinvoeren voor AOW’ers om sociale armoede te voorkomen. De jeugd heeft de toekomst, maar niet met lange wachttijden in de jeugd-GGZ. Dat moet veranderen. De behoefte van een kind weegt zwaarder dan bezuinigingsdoelstellingen.”

Dierenwelzijn is ook een speerpunt. “Wij willen dan ook dat dierenwelzijn als aparte portefeuille bij een wethouder wordt ondergebracht. Wij willen ook meer bewaakte fietsenstallingen. En daarom zien wij liever geen 2,7 miljoen naar het Grote Kerkhof gaan.”