Stedendriehoek

Hoe legaal is CBD-olie?

Sinds enkele jaren stijgt de populariteit van CBD. Met de toename van de aandacht neemt ook de verwarring over naamgeving en legaliteit toe. Welk verschil is er nu tussen wietolie, cannabisolie en CBD olie en is er überhaupt wel een verschil? En is de olie eigenlijk legaal? In dit artikel proberen we een tipje van de sluier op te lichten.

In achterliggende jaren blijkt Cannabidiol (CBD), één van de vele stoffen die in de cannabisplant zit, over interessante kwaliteiten te beschikken. Naast een temperend effect op de werking van THC lijkt ook op medisch vlak de stof een positief effect te hebben. 

Legaal tegenover illegaal
Door de populariteit is er in korte tijd een enorme markt ontstaan. Veel merken wedijveren om de gunst van de klant. Hierbij worden zelfs de meest vreemde reclame slogans gehanteerd. Zo zet de omschrijving ‘legale CBD olie’ mensen op het verkeerde been. De bewering geeft aan dat er ook illegale CBD olie te koop zou zijn. Ook de overheid vaart niet echt een rechte koers. Hoe kan een product nu legaal zijn maar de productie ervan niet? 

Nederlands productieverbod
CBD wordt gemaakt van de toppen van de vezelhennepplant. Deze toppen zijn onbruikbaar voor de productie van vezels. Er woedt een verhitte discussie of het is toegestaan de steeds populairder wordende CBD te maken van de toppen van de vezelhennepplant. De onbruikbare toppen werden vroeger weggegooid. Nu worden de henneptoppen echter gebruikt om CBD te maken. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar schijn bedriegt.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt dat vezelhennep uitsluitend mag worden geteeld voor de productie van vezels en niet voor CBD. Deze wijsheid staat in het Opiumwetbesluit dat stamt uit een tijd dat niemand wist dat uit het restproduct van een vezelhennepplant ook CBD kan worden gemaakt. Maar toch mag niemand in Nederland CBD produceren, zo wordt althans beweerd door medewerkers van Justitie. Deze regel is bedacht om het verbod op hennepteelt zo breed en algemeen mogelijk te maken. Alle hennep is verboden, behalve vezelhennep, maar dan wel uitsluitend om vezels van te maken. Destijds werd gedacht dat hennep schadelijk is voor de volksgezondheid en dus in algemene zin verboden moet zijn met slechts deze ene beperkte uitzondering. 

Van niet-illegaal naar illegaal
Voortschrijdend inzicht heeft ons geleerd dat de niet-psychoactieve stof CBD van een restproduct van vezelhennep wordt gemaakt en dit bijzonder gunstige effecten heeft voor de volksgezondheid. Maar daar had destijds niemand rekening mee gehouden. Het paniekvoetbal bij Justitie heeft tot een eerste voorlopig standpunt geleid en wel dat de productie van CBD verboden is, hoewel CBD een legale stof is. Het is een omkering van het gedoogbeleid. Er is niet langer sprake van een situatie waarin een verboden product wordt toegestaan. In de nieuwste discussie over CBD wordt de productie van een niet-verboden product tot de illegaliteit verbannen. 

Import van CBD olie
De voor vezel niet bruikbare toppen worden daarom nu naar bijvoorbeeld Duitsland, Denemarken of Zwitserland vervoerd waar deze tot CBD-olie worden gemaakt. De sterk verdunde olie wordt vervolgens weer in Nederland ingevoerd en vindt uiteindelijk zijn weg naar de consument. Dit geschiedt echter wel met toestemming van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid omdat het percentage THC verwaarloosbaar klein is en geen psychoactieve werking heeft. Zodoende is het gebruik geoorloofd. 

Legale CBD olie bij De Stoelendans
Wie meer wil weten over CBD olie en de verschillen kan terecht bij De Stoelendans. Al meer dan twintig jaar is de winkel gericht op het verstrekken van informatie over doelmatig gebruik van kruiden en dergelijke.