Stedendriehoek

Extra geld B&W voor jeugdhulp

DEVENTER – Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitvoeringsplan Van Wieg naar Werk 2020 vastgesteld. In het plan staat onder andere hoe het college het extra geld voor jeugdhulp inzet. En hoe gezamenlijk voorkomen wordt dat jongeren thuiszitten.

In de visie ‘Van Wieg naar Werk 5.0’ uit 2019 staat dat de gemeente jaarlijks een uitvoeringsplan opstelt. Hierin staat welke initiatieven de komende tijd uitgevoerd worden. Deze initiatieven sluiten aan op de missie, visie en doelstellingen uit ‘Van Wieg naar Werk 5.0’. Het uitvoeringsplan wordt ieder jaar geactualiseerd, op basis van ervaringen, evaluaties en veranderende situaties.

De gemeente zet in op preventie, de verbinding jeugdhulp-onderwijs, de toegang tot jeugdhulpverlening, maatwerk en monitoring. Doel is te zorgen voor een samenleving waarin jeugdigen zorgeloos en veilig kunnen opgroeien en minder beroep hoeven doen op specialistische hulp.