Stedendriehoek

Deventer krijgt waarnemend burgemeester

DEVENTER – Ron König wordt per woensdag 11 juli benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Deventer. König was eerder namens D66 wethouder in Rheden en Arnhem.

Ron König wordt binnenkort door de Commissaris van de Koning Boele Staal op het provinciehuis beëdigd en begint op 11 juli met zijn werkzaamheden. De huidige burgemeester van Deventer Andries Heidema is per 11 juli benoemd als Commissaris van de Koning in Overijssel. Om de continuïteit van bestuur te waarborgen heeft Commissaris van de Koning Boele Staal besloten een waarnemend burgemeester aan te stellen. Dit is naar verwachting tot begin 2019. Dit besluit is tot stand gekomen in goed overleg met vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties en het College van B&W van Deventer. Na de zomer start de procedure om tot een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester te komen.

Ron König (1964, Doesburg) wordt getypeerd als een verbindend en inspirerend bestuurder die in staat is complexe dossiers succesvol af te ronden, en die enthousiasme en energie uitstraalt. Hij heeft brede ervaring in het openbaar bestuur. Hij was voor D66 zowel wethouder in Rheden als de afgelopen jaren ook in Arnhem. König begon zijn loopbaan als organisatieadviseur en interim-manager, onder andere bij Twynstra Gudde. Het accent lag daar op openbare orde en veiligheid, en crisisbeheersing. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.