Stedendriehoek

Controle kinderopvang goed geregeld

DEVENTER – De gemeente heeft de controle van locaties voor kinderopvang goed op orde. Dat blijkt uit het jaarverslag kinderopvang over 2017. In Deventer zijn 381 plaatsen waar kinderopvang plaatsvindt. In 2017 werden er 28 handhavingstrajecten ingezet.

In Deventer zijn verschillende vormen van kinderopvang die onder de controle vallen. De controle geldt voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang. Van de 62 kinderdagverblijven zijn 20 een VVE-locatie. Dit zijn locaties waar meer aandacht is voor kinderen in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan kinderen van 2 tot 4 jaar. De inspecties op deze locaties zijn uitgebreider van aard.

A-status
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Als een voorziening de wet overtreedt, moet de gemeente handhaven. Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van deze taken aan de gemeenteraad.  Wethouder Jan Jaap Kolkman: “De gemeente wordt weer gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Deventer scoort sinds 2012 de A-status, de hoogst mogelijke categorie.” 

Handhaving
De reden van de handhaving is divers. Controleurs constateerden onder meer afwijkingen in de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen, de uitvoering van beleidsplannen en beroepscertificaten voor VVE.  In 2017 kreeg de gemeente 86 aanvragen voor nieuwe kinderopvanglocaties. Deze zijn allemaal geïnspecteerd door GGD IJsselland voordat de gemeente toestemming gaf voor de exploitatie. 

De gemeente heeft een handhavingstraject ingezet naar aanleiding van elf rapporten van de GGD, met daarin in totaal 28 adviezen. Deze zijn allemaal opgevolgd. Alle geconstateerde overtredingen zijn daarna beëindigd.

Pilot herijking toezicht
De Inspectie van het Onderwijs start dit jaar met een pilot waarin een nieuwe manier van toezicht op kinderopvang getest wordt. Deventer heeft interesse voor deelname aan deze pilot en zal dit aangeven bij de inspectie. De inspectie neemt later dit jaar een besluit welke gemeenten deelnemen aan de pilot.