Stedendriehoek

Collectanten voor Leger des Heils

DEVENTER – In de week van maandag 26 november tot en met zaterdag 1 december vindt de landelijke collecteweek van het Leger des Heils plaats. Ook in Deventer gaan heilssoldaten en vrijwilligers de straat op om geld in te zamelen.

Korps Deventer is op zoek naar enthousiaste collectanten die willen meehelpen. “Collectanten krijgen een collectebus en adressen om te collecteren en alle informatie en materialen die nodig is. Een coördinator beantwoordt alle vragen. Bij het inleveren van de collectebus staat soep en broodjes, koffie en thee klaar”, vertelt Inge van der Weijden. “Het Leger des Heils zoekt mensen die één of meer avonden (ongeveer twee uur per avond) beschikbaar zijn. Collectanten leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan sociaal werk in hun eigen stad.” 

Opgeven of meer informatie opvragen kan via een e-mail naar korps.deventer@legerdesheils.nl  of telefonisch bij korpsofficier Christiaan van Nieuwenhuijzen: 06-31968087.