Stedendriehoek

Auto is te gast in de buurt

DEVENTER – Het woningbouwproject Tuinen van Zandweerd gaat van start. De gemeenteraad heeft ingestemd met de ruimtelijke kaders en de grondexploitatie. Op woensdag 3 juli vanaf 19.30 uur belegt de gemeente in het Deventer stadhuis, Grote Kerkhof 1, een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde kopers.

Wie geïnteresseerd is in het bouwen van een bijzondere woning op een mooie plek vlakbij de IJssel en wie bij de informatieavond op 3 juli aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden op www.opjestek.nl . De komende maanden worden belangstellenden die zich hebben aangemeld meegenomen in het proces. Eind 2019 kunnen belangstellenden zich inschrijven voor een kavel. Uitgifte van de kavels gebeurt op basis van loting.

Aan de noordkant van Zandweerd, vlakbij de IJssel, is een gebied beschikbaar met circa 120 kavels voor zelf- en samenbouw. De gemeente ontwikkelt hier samen met de toekomstige bewoners een nieuwe woonbuurt met respect voor natuur en landschap. Een woonbuurt dus die uitermate geschikt is voor mensen met hart voor natuur, groen en activiteiten buiten. Een buurt waar het buurtgevoel belangrijk wordt gevonden.

Van klein tot groter
Bij de ontwikkeling van de woonbuurt worden kavels in verschillende groottes aangeboden: van klein voor rijenwoningen en zogenoemde tiny houses, tot kavels met een maximum van 450 m2 waar ruimte is voor half vrijstaande en vrijstaande woningen. Voor uitsluitend grote woningen is de woonbuurt minder geschikt. Er is ruimte voor initiatieven van bewonerscollectieven en een klein deel is gereserveerd door de woningcorporaties. Aan de dijk van de IJssel is een appartementencomplex voorzien.

Wonen aan een tuinpad
Veranderingen in het klimaat wegen mee bij de ontwikkeling van de Tuinen van Zandweerd, zodat er minder last is van verdroging, wateroverlast of de gevolgen van hitte. Het concept ‘wonen aan een tuinpad’ gaat uit van een buurt waar gezondheid en ontspannen wonen leidend is. De auto is te gast in de buurt. Parkeren kan aan de randen van de wijk en niet op het eigen perceel.

Samen de wijk verder bouwen
Het stedenbouwkundig concept is inmiddels gereed. De verdere invulling van de kavels wil de gemeente samen met belangstellenden uitwerken. De kavels worden mede op basis van de wensen van belangstellenden bepaald. Wie na loting een kavel in optie heeft, kan een woning ontwerpen met een grote mate van vrijheid. Er is ruimte voor unieke woningen. Samen met een supervisor en met de toekomstige buren geven de nieuwe bewoners vorm aan hun eigen woonbuurt. Er gelden wel spelregels en uitgangspunten die men kan vinden op www.opjestek.nl. Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden via de website. Men kan ook mailen naar info@opjestek.nl . Op Je Stek is verder te volgen via www.facebook.nl/opjestek .