Stedendriehoek

Zorguitgaven nemen toe

Onlangs heeft het CBS de voorlopige cijfers bekendgemaakt over de zorgkosten van 2019. Vorig jaar is er 106,2 miljard euro uitgegeven aan de sector zorg en welzijn. Dit is inclusief kinderopvang. Dit bedrag ligt ruim 5 miljard hoger dan in 2018, de grootste groei sinds 2009. De zorguitgaven groeiden in 2019 harder dan de economie, waardoor ze ook als percentage van het BBP toenamen.

Per persoon meer dan 6.000 euro
De zorgkosten per persoon bedragen 6.120 euro. Dit bedrag is een optelsom van het geld dat is uitgegeven via de overheid, verzekeringen en betalingen uit de eigen portemonnee. Vergeleken met 2018, komt dit neer op een stijging van 4,5 procent. Voor het grootste deel worden de uitgaven aan zorg gefinancierd uit verplichte verzekeringen, waaronder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De overheid heeft 20 procent van de kosten voor haar rekening genomen, waaronder de uitgaven van gemeenten met betrekking tot de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Huishoudens zelf betalen 10,4 procent aan de zorgaanbieders, onder andere via het eigen risico, eigen bijdragen en direct bij bijvoorbeeld de aanschaf van een bril. Er blijft nog 6 procent van het totale bedrag openstaan, dat wordt betaald uit aanvullende verzekeringen en door bedrijven.

Kinderopvang hardst gestegen
De uitgaven aan kinderopvang zijn procentueel het hardst gestegen met 11 procent tot een bedrag van 4,8 miljard euro. Dit valt onder andere te verklaren door een toename van het aantal kinderen en een stijging in het aantal opvanguren. Daarnaast zijn de tarieven in de kinderopvang in 2019 gestegen vanwege nieuwe kwaliteitseisen, zoals een groter aantal beroepskrachten per kind. Ook in andere sectoren zijn het aantal medewerkers toegenomen. Het aantal werknemers in zorg en welzijn is in het laatste kwartaal van 2019 bijna 51 duizend werknemers meer dan in het vierde kwartaal van 2018.

Zorgkosten coronacrisis
Voor dit jaar is er nog geen overzicht van de cijfers gepubliceerd. Wel is al duidelijk dat de zorgkosten in Nederland sterk gestegen zijn als gevolg van de coronacrisis. Ziekenhuizen hebben veel kosten moeten maken voor de coronazorg en hebben veel minder kunnen declareren voor reguliere zorg. Volgens schattingen gaat het om een gat van zo’n 2 tot 3 miljard euro.

Zorg is nooit gratis
Vanuit de overheid wordt bepaald wat de hoogte van het verplichte eigen risico is en voor welke zorg dit betaald moet worden. In 2019 en 2020 bedraagt het verplichte eigen risico €385. Het is mogelijk om voor een hoger eigen risico te kiezen, maar dan wordt de premie lager. Zorgverzekering vergelijken maakt dit eenvoudig inzichtelijk. Als het eigen risico voor een jaar betaald is door de zorggebruiker, is de overige zorg niet gratis. Deze kosten worden onder andere betaald vanuit de premies van de basisverzekering van andere afnemers. Ook is het volgens huisarts Peter Dekkers belangrijk om bij het vergelijken te kijken bij welke ziekenhuizen men terecht kan.