Stedendriehoek

Zorg niet langer vanzelfsprekend!

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om van zorgverzekeraar te wisselen. Verzekeraars beconcurreren elkaar al jaren, met name op de prijs van de polis. Wij als zorgverleners merkten daar tot voor kort weinig van. De verzekerden met de goedkope polis konden alsnog bij de meeste ziekenhuizen en klinieken terecht voor behandeling. Ik als huisarts hoefde niet uit te zoeken waar welke patiënt verzekerd was en of de verzekering een contract had met het ziekenhuis.

Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat verzekeraars te weinig zorg hebben ingekocht. Zo konden VGZ-patiënten de laatste weken van 2019 niet meer behandeld worden in het Medisch Centrum de Veluwe en konden ze geen psychologische en psychiatrische zorg meer krijgen bij Pernassia (PsyQ). Zilveren Kruis-patiënten konden aan het einde van het jaar niet meer in behandeling bij GGNet.

Hoe kan dit?
De verzekeraars proberen door selectief en beperkt in te kopen de zorgkosten te minimaliseren. Ze maken dan met een ziekenhuis de afspraak: jullie mogen voor bijvoorbeeld 50 miljoen zorg leveren aan onze verzekerden. Dat houdt in dat wanneer het geld opgebruikt is eind november, er voor patiënten in december geen geld meer is om die te behandelen. Het ziekenhuis moet dan voor patiënten die niet tot het volgende jaar kunnen wachten de behandeling uit eigen zak betalen. In de praktijk kunnen dan alleen patiënten met medische spoed nog in het ziekenhuis terecht.

Wat kan u in de toekomst verwachten?
Ziekenhuizen zijn nu bezig om niet rendabele of niet strikt noodzakelijke zorg af te stoten of naar buiten het ziekenhuis te verplaatsen. Ik denk dat ik als huisarts steeds vaker het bericht zal krijgen dat patiënten voor een bepaald ziektebeeld of symptoom niet meer welkom zijn in het ziekenhuis en dat dit per verzekeraar zal gaan verschillen.

VGZ heeft bijvoorbeeld plannen gemaakt om de laboratoriumbepalingen aan te besteden en niet per se lokaal in te kopen. VGZ heeft de huisartsen een brief gestuurd of wij er rekening mee willen houden dat diagnostiek voor VGZ-patiënten alleen bij de gecontracteerde partij voor de patiënten wordt vergoed. Enorm frustrerend voor zowel patiënt als huisarts! De patiënt kan niet naar de vertrouwde prikpost. Ik moet per patiënt kijken waar welke patiënt terecht kan voor diagnostiek en wat voor mij nog het belangrijkste is: Ik kan de specialist straks niet meer vragen om mee te kijken. Nu kan ik bij een afwijkende uitslag laagdrempelig overleggen in het voor mij vertrouwde ziekenhuis. De internist kan meekijken met bloeduitslagen, de orthopeed kan meekijken met röntgenfoto’s en de microbioloog kijkt mee met de kweken. Deze hele infrastructuur gaat verloren door het fragmenteren van de zorginkoop en de verschillende afspraken per verzekerde. De tijd, frustratie en verlies van kwaliteit worden blijkbaar niet meegenomen in de afweging voor inkoop.

Wat is hier nou aan te doen?
Ik denk dat het verstandig is dat iedereen zijn/haar verzekeringspolis goed gaat evalueren. Bij welke ziekenhuizen kan ik terecht? Waar kan ik bloedprikken? Welke medicijnen worden vergoed? Ik raad iedereen aan een restitutiepolis (zie vorige column) af te sluiten. Neem indien de website van de zorgverzekeraar onduidelijk is contact op met de helpdesk. VGZ-patiënten moeten extra kritisch kijken naar hun verzekering indien ze graag binnen Apeldoorn naar een arts of behandelaar willen gaan.

door Peter Dekkers, huisarts