Stedendriehoek

Wordt megazonnepanelenpark Terwolde realiteit?

TERWOLDE – In Terwolde, in het grensgebied van gemeente Voorst, Epe en Olst-Wijhe is een zonnepark gepland van 35 hectare groot en 2.70 meter hoog. “De buurtbewoners, die hier afwijzend tegenover staan, kijken nu door middel van verschillende commissies naar verscheidene bezwaren”, zegt Frieda Dijkhof namens de commissie Ossenkolkweg.

Het voornemen is om het nu nog ruimtelijke landschap om te vormen tot een zonnepark van 35 voetbalvelden groot. De stroom die daar wordt opgewekt wordt door middel van een kabel, die ruim 6 kilometer lang is, afgevoerd naar een verdeelstation in Vaassen. Lightsource is het bedrijf achter de ideeën voor het zonnepark. Dit wereldwijd werkende bedrijf houdt zich bezig met grootschalige oplossingen voor duurzame energie. En zij hebben Terwolde op de kaart staan voor een nieuw project.

“Terwijl Lightsource voortvarend te werk lijkt te gaan met het binnenslepen van vergunningen en subsidies, moet onze buurt nog van de grote schrik bekomen. Ook de gemeente Voorst ontbreekt het aan essentieel beleid omtrent het opwekken van energie middels zonneparken. Daarom hebben wij ons, als buurt, verenigd om de strijd aan te gaan tegen dit megagrote zonnepark. Want wat is het effect op de leefomgeving? Denk hierbij aan ecologische, juridische, toeristische, politieke, planologische en cultuurhistorische aspecten.”

“Zonne-energie is prima, maar niet in onze tuin”
Frieda vertelt dat de buurt niet tegen zonne-energie is. “Maar dit grootschalige plan om zonnecollectoren te plaatsen op zeer goede landbouwgrond in een coulisselandschap is totaal misplaatst en buitenproportioneel. Een van de kernvoorwaarden voor de realisatie van zonneparken is, dat er voldoende draagvlak voor moet zijn in de omgeving. In, onder andere, een brief aan alle gemeentelijke politici heeft de buurt unaniem verklaard tegen de realisatie van dit zonnepark te zijn. Draagvlak is dus volstrekt afwezig.”

Lightsource is met de plannen al de buurt ingegaan om te informeren wat de wensen zijn van de omwonenden. Frieda: “Dat is duidelijk. Wij willen geen megazonneweide in onze achtertuin. Daarom bundelen wij onze krachten. Er zijn genoeg locaties waar geen mensen in de buurt wonen.”