Stedendriehoek

Wat verandert er in 2021 op het gebied van duurzaam wonen?

Steeds meer woningeigenaren investeren in energiebesparende maatregelen in of rondom de woning. Dat is logisch, want dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee. In 2021 zal er het één en ander veranderen op het gebied van duurzaam wonen. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

De belasting op gas stijgt, belasting op elektriciteit daalt
Nederlanders moeten in 2050 van het aardgas af zijn. Daarom wil de overheid dat woningeigenaren de komende jaren vrijwillig afscheid gaan nemen van hun gasaansluiting. Dat doet zij door het gebruik van elektriciteit te stimuleren en het gebruik van gas duurder te maken. Het belasting op elektriciteit daalt met 0,49 eurocent per kWh en het belastingtarief gas stijgt met 2,8 cent per m3 gas. Huishoudens kunnen door middel van energie vergelijken checken welke energieleverancier het goedkoopste is. Huishoudens krijgen gemiddeld 31 euro extra energiebelasting terug. Dat betekent dat woningeigenaren met een gemiddeld energieverbruik evenveel belasting betalen als in 2020.

Zonneboiler en hr-ketel niet meer te financieren via hypotheek
Woningeigenaren kunnen 106 procent van de woningwaarde lenen om energiebesparende maatregelen te kunnen financieren. Het is vanaf 2021 niet meer mogelijk om een zonneboiler en een hr-ketel mee te financieren in de hypotheek. De belangrijkste reden hiervoor is de lange terugverdientijd van een zonneboiler. Deze terugverdientijd is langer dan de looptijd van een hypotheek. Ook een hr-ketel kun je vanaf 2021 niet meer meefinancieren via de hypotheek. Voor andere energiebesparende maatregelen, zoals een warmtepomp of isolatie, blijft het wel mogelijk om extra financiering via de hypotheek te krijgen.

Energielabel wordt vanaf 1 januari 2021 duurder
Het energielabel zal vanaf 2021 een stuk duurder worden. Wie een woning wil verkopen of verhuren moet verplicht een energielabel afgeven. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning is. Het label varieert van klasse A (zeer zuinig) tot G (zeer onzuinig). In 2020 kost een energielabel gemiddeld €7,50. Vanaf 2021 zal het energielabel gemiddeld €190 gaan kosten. Dat komt omdat er vanaf 2021 een energiedeskundige naar de woning moet komen om het energielabel te bepalen. Eerst konden woningeigenaren het energielabel eenvoudig online aanvragen.

Isolatiesubsidie en subsidie voor duurzame energie worden samengevoegd
Vanaf 2021 worden de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) samengevoegd tot één subsidie. Ze gaan verder onder deze laatste subsidie (ISDE). Dat heeft ook invloed op de hoogte van de subsidiepot. Afgelopen jaar was er voor de subsidiepotten samen ongeveer 180 miljoen beschikbaar, in 2021 is dat nog maar 100 miljoen. De subsidie is beschikbaar voor mensen die minimaal twee isolatiemaatregelen treffen of investeren in een warmtepomp of zonneboiler. Vanaf 2021 kunnen mensen ook een tegemoetkoming krijgen voor een aansluiting op een warmtenet. Ook VvE’s kunnen hiervoor subsidie krijgen.