Stedendriehoek

Voor jezelf opkomenop een goede manier

APELDOORN – Woensdag 7 maart verzorgt de afdeling Sportstimulering van Accres proeflessen weerbaarheid voor jeugd van 9 tot en met 12 jaar en volwassenen (21+). Tijdens de proefles krijgen deelnemers een inkijkje in de training die van 14 maart tot en met 30 mei wordt aangeboden.

“Weerbaar zijn betekent dat je op een goede manier voor jezelf opkomt. Dat je vertrouwt op jezelf en durft te staan voor wat je vindt. Weerbaarheid werkt preventief en het verkleint de kans dat je te maken krijgt met pesten, grensoverschrijdend gedrag of geweld. Weerbaarheidstraining is een ruim begrip en loopt van sociale vaardigheden tot aan fysieke zelfverdediging”, aldus een woordvoerder van Sportstimulering.

“Bij de weerbaarheidstraining leer je op een goede manier voor jezelf opkomen en kom je steviger in je schoenen te staan. Wil jij je zelfvertrouwen verbeteren, beter nee leren zeggen en je eigen grenzen leren kennen? Doe dan vrijblijvend mee aan de proefles op 7 maart. De training wordt gegeven door een gediplomeerde docent mentale en fysieke weerbaarheid. Voor jeugd van 9 tot en met 12 jaar van 15.30 tot 17.00 uur (ouders zijn ook welkom) en volwassenen (21+) van 19.30 tot 21.00 uur bij wijkcentrum dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, in Apeldoorn.” 

Geïnteresseerden voor de proefles kunnen zich per e-mail aanmelden: rbongers@accres.nl.
Kijk voor meer informatie op www.sportstimuleringapeldoorn.nl