Stedendriehoek

Voetbalfederatie blijft proberen krachten te bundelen

APELDOORN – Regeren blijft vooruitzien. Met de toekomst van de voetbalsport ter plaatse in het achterhoofd blijft de Federatie van Amateur Voetbalverenigingen Apeldoorn en Omstreken zich inspannen het spelniveau ter plaatse op te krikken. Hoewel de bal niet voor iedereen dezelfde richting op rolt, stelt het Federatiebestuur alles in het werk om alle verenigingen op één lijn te krijgen.

De vorige week gehouden voorjaarsvergadering van de FAA stond derhalve voor een belangrijk deel in het teken van de voortgang van het plan ‘Ambitieus Samenwerken 055’. Voor het Federatiebestuur vormt dit de leidraad voor hoe de verenigingen gezamenlijk problemen te lijf gaan en een front kunnen vormen richting instanties. Te zijner tijd moet in een convenant worden vastgelegd hoe het verder moet met het zieltogende voetbal in het grootste dorp van de Veluwe.

De diverse werkgroepen deden verslag van hun inventarisaties van de afgelopen maanden. De werkgroep belast met het thema duurzaamheid, hief zichzelf op vanwege het ontbreken van draagvlak bij de Federatieleden.

Over de toekomstige organisatiestructuur en op welke wijze de FAA invulling geeft aan haar rol als verbindende factor, moet tot aan de najaarsvergadering meer duidelijkheid komen. Joost Poppe wees in een Powerpointpresentatie op het belang van het aanhalen van de onderlinge contacten. “Waarom zitten we als voorzitters niet wat vaker informeel bij elkaar? We moeten meer met elkaar in gesprek komen. Om te krijgen moet je geven. Hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt”, riep de voorzitter van csv Apeldoorn op tot interactie.

In afwachting van de ontwikkelingen stelt Federatievoorzitter Bernard de Vries zijn vorig jaar aangekondigde afscheid in elk geval uit tot de volgende FAA-vergadering. “We wisten niet precies wat uit deze avond zou komen. Het belangrijkste is wat de verenigingen willen. Deze presentatie was al iets evenwichtiger dan die van afgelopen najaar. Ik ben begonnen aan dit proces en voel me er verantwoordelijk voor om het af te ronden”, gaf De Vries te kennen.

Tijdens de bijeenkomst bij Apeldoornse Boys vond eveneens de loting voor de Apeldoorn Cup 2018 plaats. Apeldoorns ‘finest’ treedt op 18, 20, 22 en 25 augustus op de velden van csv Apeldoorn tegen elkaar in het strijdperk. Voor de eerste ronde koppelde Hans Kuster de volgende ploegen aan elkaar: SV Orderbos-Beekbergen, Apeldoornse Boys-Victoria Boys, ZVV’56-Alexandria, WSV-csv Apeldoorn, Albatross-Robur et Velocitas, AGOVV-Columbia. Groen Wit’62 is voor de eerste ronde vrijgeloot.