Stedendriehoek

Vijftig jaar massaal baantjes trekken en oliebollen eten

APELDOORN – De Zwem4daagse Apeldoorn jubileert dit jaar. Van maandag 26 tot en met vrijdag 30 juni vindt alweer de vijftigste editie van dit legendarische evenement plaats in het Boschbad. De organisatie hoopt op zo’n duizend enthousiaste zwemmers om elke avond 250 of 500 meter baantjes te trekken. En omdat het de vijftigste uitgave betreft, zijn er die week talrijke leuke randactiviteiten. Voor dit jubileum geldt een deelnametarief van slechts 2 euro, waarmee de organisatie voor één keer teruggrijpt naar de deelnamekosten van 1972, destijds 2 gulden.

De eerste Nederlandse editie van de Zwem4daagse zag in 1971 in Deventer het levenslicht. In 1972 was Apeldoorn aan de beurt in zwembad Malkenschoten. Het evenement groeide al snel uit tot een jaarlijks terugkerende traditie die gekenmerkt werd en wordt door de ontspannen sfeer. De drie Apeldoornse zwemverenigingen tekenden jaren voor de organisatie. In 2012 werd de Stichting Zwem4daagse Apeldoorn opgericht. De organisatie gebeurt sindsdien in nauwe samenwerking met de lokale verenigingen Aquapoldro, Reddingsbrigade Apeldoorn en De Apeldoornse Watervrienden. Sinds de brand in zwembad Malkenschoten in 1992 wordt de Zwem4daagse gehouden in het Kristalbad/Boschbad te Apeldoorn.

Mooie, lange traditie

Sietske van der Worp en Hans Simons, beiden vanuit de Stichting Zwem4daagse Apeldoorn behept met de organisatie van het evenement, kijken in het bijzonder uit naar het jubileum. “De Zwem4daagse heeft een mooie, lange traditie in Apeldoorn. Door de jaren heen zijn er wel flinke schommelingen geweest in het aantal deelnemers. De eerste jaren, vanaf de start in 1972, vond het evenement ’s middags plaats en was het een enorme hype met ruim vierduizend zwemmers. Deventer was net een jaar daarvoor ermee begonnen, in 1971 dus. Het succes daar was voor Gerrit Rijken van de gemeente Apeldoorn aanleiding om de lokale zwemverenigingen bijeen te roepen. Het werd vervolgens hier ook meteen een groot succes.”

Het gigantische aantal deelnemers uit de beginperiode werd nadien niet meer gehaald, maar rond de duizend enthousiastelingen waren er altijd wel. “Echter hadden we een jaar of tien geleden te maken met een teruggang naar zo’n driehonderd zwemmers, die een aantal jaren heeft doorgezet. Vanaf het moment dat het Boschbad werd verwarmd, vijf jaar geleden, trok het aantal deelnemers gelukkig weer aan.” In coronatijd was er uiteraard geen Zwem4daagse, daarom staat de vijftigste editie pas dit jaar op het programma. “Het heeft ons de tijd gegeven om onze huisstijl aan te passen en onze website en social media flink op te pimpen. Ook konden we bij onze deelnemers inventariseren waar behoefte aan was qua activiteiten. Zo wilden de betere zwemmers bijvoorbeeld graag langere afstanden, zoals 1 kilometer. Wil je een medaille verdienen? Dan is het nodig dat je vier van de vijf dagen zwemt. Een dagje overslaan is prima, maar je bent natuurlijk ook welkom om vijf dagen te zwemmen.”

Jubileumprogramma

Het jubileumprogramma begint maandagavond 26 juni met een officiële opening. “We hebben dan tevens een verkleedwedstrijd met leuke prijzen. De Pipes & Drums komen die week twee keer muziek maken. Daarnaast starten we dan een kleurplaatwedstrijd. De dinsdagavond staat in het teken van veiligheid, met onder andere medewerking van de reddingsbrigade. Er zijn die avond clinics en voor de jeugd is het ondiepe bad beschikbaar met alle speeltoestellen.” Een van de signatuur-randactiviteiten van de Zwem4daagse betreft de traditionele oliebollen. In juni! Van der Worp en Simons glimlachen: “Ja, en toch gaan ze er bij de deelnemers als zoete broodjes in. De oliebollen horen gewoon bij dit evenement en elk jaar blijkt dat die behoefte er is.” Op de afsluitende (vrijdag)avond treedt de lokale coverband Backsound op. Aan de verdere invulling van de randactiviteiten wordt door de organisatie momenteel nog hard gewerkt.

Basisscholen

Zoals elk jaar nemen ook de Apeldoornse basisscholen weer deel aan de Zwem4daagse. “Dat is het fijne van ons evenement: we zitten ermee vlak voor de zomervakantie. Dan heeft iedereen weer zin in lekker zwemmen. Iedereen met minimaal een A-diploma is bij ons welkom. Elke avond beginnen we als vanouds tussen 19.00 en 20.00 uur, met daarbij meteen het verzoek aan de deelnemers om gespreid over dit uur te komen, opdat het niet om 19.00 uur té druk in het water wordt. Vanaf 1 juni start de voorverkoop bij de Apeldoornse zwembaden en -verenigingen en via de website.”

Stichting Leergeld

In het kader van het vijftigjarig jubileum is de organisatie een samenwerking aangegaan met de Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. “We willen alle Apeldoorners de kans geven om mee te doen aan ons prachtige evenement, dus ook de gezinnen met een kleinere portemonnee. We hanteren dit jaar dus een aanmerkelijk lager tarief – 2 euro in plaats van de gebruikelijke 6 euro – maar geven de gezinnen die bij Leergeld zijn aangesloten graag de gelegenheid om zich in de maand mei aan te melden.”

Voor meer informatie, zie de website zwem4daagseapeldoorn.nl.

Kader:

De Stichting Zwem4daagse Apeldoorn is op zoek naar persoonlijke verhalen van deelnemers door de jaren heen. Die kunnen worden aangemeld op de Facebookpagina. Ook is men benieuwd of er Apeldoorners zijn die aan alle edities tot dusver hebben meegedaan. Ook zij kunnen zich melden.