Stedendriehoek

Verhitte gemoederen in Apeldoorn-zuid

APELDOORN – Vandaag, woensdag 5 september, doet De Rijdende Rechter in Slot Zeist uitspraak over een erfgrensgeschil aan de Ganzenweg in Apeldoorn-zuid. De eisers, het Syrische echtpaar A., wil onder meer graag een schutting op de oprit aan de voorzijde om de auto duidelijk afgescheiden te kunnen parkeren. Die oprit deelt het stel met de buren en in deze zaak verweerders, het echtpaar Van W.

Vrijdag 24 augustus diende de zaak in City Lounge Apeldoorn, onder leiding van Rijdende Rechter John Reid. Die had tijdens zijn buurtbezoek al snel in de smiezen dat er meer speelt dan het aangekaarte geschil alleen. Terwijl de emoties hoog opliepen gedurende de hoorzitting, probeerde Reid de confronterende partijen te sussen: “Ik ben nieuwsgierig naar wat er speelt in de buurt. Ik luister naar iedereen.”

Want al snel werd ook de rechter duidelijk dat het erfgrensgeschil slechts een druppel op de gloeiende plaat was. Nadat het Syrische stel in januari van dit jaar in de straat is komen wonen, is het al op diverse fronten misgegaan. Niet eens zozeer met verweerder, maar meer met de buren aan de andere kant die in dit geschil geen partij vormen. Zij mochten tijdens de zitting hun zegje doen – en het ging er af en toe fel op – maar dit wordt niet in de uitspraak opgenomen.

Aan bod kwamen onder andere de vermeende geluidsoverlast die de nieuwkomers veroorzaken en de buitensporige rookoverlast van eten in de achtertuin. Dat laatste wordt ook zo ervaren door de achterburen aan de Talingweg. Hierdoor ontstond de bevreemdende situatie dat verweerders en consorten feitelijk meer te mopperen hadden dan de eisers.

Maar het ging dus a priori om het parkeren op de gezamenlijke oprit. In het huurcontract van woningbouwvereniging De Goede Woning staat duidelijk beschreven dat een schutting op de oprit niet is toegestaan. Een zoon van de eisers beweert dat zij dit niet wisten. “Mijn vader spreekt bijna geen Nederlands en het is ons niet goed uitgelegd.” Op de kwesties rond de geluids- en rookoverlast was het antwoord van de eisende partij helder: “Wij doen niets fout.”

Een ander belangrijk punt dat de eisers inbrachten, is dat ze de huidige, recent geplaatste schutting in de achtertuin nog verder willen verhogen voor meer privacy. Die eis werd door de Rijdende Rechter goedgekeurd, maar de schutting moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Tot dusver bestaat die immers uit aan elkaar gespijkerde pellets, maar rechter Reid was hierover alvast heel duidelijk: “U moet een échte schutting neerzetten, met palen en planken.”

Tot slot moest nog even een misverstand uit de weg worden geruimd rond een WhatsApp-groep die er zou bestaan met de bewoners naast en rondom de eisers. Zij hadden het gevoel dat iedereen om hen heen contact onderhield puur gericht tegen de Syrische nieuwkomers. Dat werd tijdens de zitting door verweerders van tafel geveegd: “Dat is in deze straat helemaal niet mogelijk, want iedereen in onze omgeving heeft wel een probleem met een ander. Zo’n groep bestaat dus niet en we hebben ook helemaal niets tegen jullie persoonlijk. We willen alleen geen overlast; dat jullie gewoon rekening houden met de buurt.”