Stedendriehoek

Stadhuis wordt Huis van de Stad

APELDOORN – In september begint de verbouwing van het stadhuis tot het Huis van de Stad. Tijdens de verbouwing verhuist de dienstverlening naar het Activerium en de overige medewerkers naar het oude belastingkantoor. Nu het stadhuis een kwart eeuw oud is, is groot onderhoud noodzakelijk. Zo moet bijvoorbeeld de centrale verwarming worden vervangen en het gebouw energiezuiniger worden gemaakt. Daarnaast wordt het gebouw verbouwd, zodat de dienstverlening kan verbeteren en meer medewerkers in het stadhuis een werkplek krijgen. Dit groot onderhoud zorgt voor compacte en efficiënte huisvesting van medewerkers. Het kantoor van het Activerium is daardoor straks niet meer nodig en de energierekening gaat fors omlaag. Hierdoor is de gemeente straks jaarlijks minder geld kwijt aan huisvestingskosten dan nu. De kosten voor de verbouwing kunnen gedekt worden uit het bestaande krediet. Ook geeft de aannemer een korting bij het verhuizen naar een tijdelijke locatie.

Het verhuizen van de publieksbalies en de medewerkers biedt de beste garantie voor de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening, de kwaliteit van de verblijfsomgeving voor medewerkers en bezoekers en geeft financieel dezelfde uitkomst qua kosten.

Met de keuze voor tijdelijke huisvesting van medewerkers in het voormalig belastingkantoor wordt de bouwtijd verkort en de risico’s beperkt. Verhuizen voorkomt onvoorziene extra kosten voor het verhuizen van medewerkers bij calamiteiten, wat extra verhuisbewegingen zou betekenen die niet ingecalculeerd zijn.

Ook garandeert de aannemer een beperking van de overlast voor omwonenden en omliggende bedrijven. De verbouwing vindt voornamelijk overdag plaats en er hoeft minimaal te worden uitgeweken naar avond- en nachtelijke uren.

Verhuizing
Vanaf 2 juli kunnen inwoners voor alle gemeentelijke dienstverlening terecht bij het Werkplein Activerium en Inkomen. Inwoners kunnen gebruik blijven maken van de parkeergarage onder het Marktplein. Bij het Werkplein Activerium zijn invalideparkeerplaatsen aanwezig. De overige medewerkers verhuizen in september naar het oude belastingkantoor. 

Verhuiskosten
De verhuiskosten zijn €2,1 miljoen. Dat is onder andere nodig voor de huur van de nieuwe locatie, verplaatsen van de publieksbalies naar het Activerium, huren van werkplekken, het maken van ict-voorzieningen, beveiliging, energiekosten van de tijdelijke huisvesting en een post voor onvoorziene kosten.