Sport

Mooie aanzet tot eennieuw voetballandschap

APELDOORN – Tijdens de kerstborrel van de Federatie Apeldoornse Amateurvoetbalverenigingen, in het clubhuis van de lokale scheidsrechtersvereniging SAO, hebben twaalf verenigingen hun handtekening gezet onder het Voetbal Convenant Apeldoorn.

Aanleiding voor de opzet van dit convenant is de verouderde structuur van de Apeldoornse voetbalfederatie. Om dit te doorbreken werd een werkgroep, bestaande uit de FAA, Beekbergen, WSV, Columbia en csv Apeldoorn in het leven geroepen, die een plan moest schrijven om het Apeldoornse voetballandschap nieuw leven in te blazen. Dit is een convenant geworden en de basis hiervan bestaat eruit dat de deelnemende verenigingen gezamenlijk als een netwerkorganisatie verder gaan, met als doel om tot onderlinge samenwerkingen te komen ten aanzien van zaken zoals jeugd en duurzaamheid.

WSV-voorzitter Diederik Bos heeft zitting in de werkgroep en benadrukt dat deelname aan het convenant niet vrijblijvend is. “Ieder jaar worden er drie bestuurders vanuit de deelnemende verenigingen benoemd, die zorg moeten dragen voor de bijeenkomsten en de naleving van het convenant”, betoogt hij namens de werkgroep. “Verder zijn er binnen het convenant werkgroepen die zich bezig houden met zaken als de Apeldoorn Cup en het onderhouden van contacten met onze stakeholders. Nu de eerste steen is gelegd, kunnen we verder gaan bouwen aan structurele zaken zoals de rechtsvorm.”

Niet alle Apeldoornse voetbalverenigingen hebben het convenant ondertekend en tot nu prijken de handtekeningen van Albatross, Columbia, ZVV’56, WWNA, Beekbergen, Orderbos, Apeldoornse Boys, Teuge, WSV, SAO, Klarenbeek en csv Apeldoorn onder het officiële document. De werkgroep verwacht dat dit aantal snel zal gaan groeien.