Sport

JeugdVoetbalStad Apeldoorn zet een punt achter activiteiten

APELDOORN – JeugdVoetbalStad Apeldoorn (JVSA) zet haar activiteiten voorlopig op een laag pitje. In zeven cursussen leverde de stichting sinds 2009 een 130-tal ‘jeugdontwikkelingstrainers’ af. Onder het motto ‘training, ontwikkeling, plezier’ reikte JVSA de cursisten tools aan waarmee zij binnen hun eigen vereniging aan de slag konden.

Wout van Zoeren maakte vorige week op de bestuursvergadering bekend dat door het ontbreken van financieel draagvlak een voortzetting van de cursussen niet langer haalbaar is. “Ontzettend jammer. Niet alleen deelnemers, maar ook clubs en ouders waren reuze-enthousiast”, betreurt de JVSA-voorzitter de gang van zaken.

 

“We hebben deelnemers bagage en handvatten meegegeven om breed te kunnen werken. De oudste deelnemer was 67, de jongste 15+. Op de cursussen kregen zij eigen vaardigheden aangeleerd. Ze konden alles zelf voordoen. Kinderen nemen nu eenmaal over wat zij zien”, licht initiator Herman Hobert kort toe hoe de JVSA-filosofie goede modules probeert te verenigen tot iets nóg beters.

 

Behalve op voetbaltechnisch vlak komen daarbij ook aspecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden en fair-play nadrukkelijk aan de orde. “Het gaat wat verder dan alleen het geven van trainingen.”

 

Beide JVSA-kopstukken prijzen zich gelukkig te hebben mogen samenwerken met Michel Bruyninckx. De Belg ontwikkelde de zogenaamde Cogitraining, een methode waarbij het brein centraal staat. Het zit Van Zoeren en Hobert het meest dwars dat zij er niet in slaagden hun cursusaanbod onder te brengen bij de KNVB. “Ik blijf de route bewandelen om het toch ingebed te krijgen. Ik vind dat onze modules licentiepuntwaardig zijn”, wijst Hobert op de toegevoegde waarde van de JVSA-cursussen. “Bij de KNVB zijn ze alleen maar bezig met prestatieteams”, vindt Van Zoeren dat ‘Zeist’ de basis uit het oog verliest.

 

Het stopzetten van de cursussen betekent volgens Van Zoeren niet het definitieve einde van JeugdVoetbalStad Apeldoorn. “We heffen de stichting niet op. We hopen op betere tijden.”