Stedendriehoek

Sensoren gaan kwaliteit binnenstad meten

APELDOORN – In de binnenstad worden vandaag vijf sensoren opgehangen aan lantaarnpalen. De sensoren gaan meten wat de kwaliteit van de lucht is. Aan de hand van deze gegevens kunnen we keuzes maken die van de binnenstad een nog fijnere plek maken. Wim Willems was aanwezig bij het bevestigen van de sensor aan de Stationsstraat.

Het gaat om een proef om te zien hoe we sensoren in kunnen zetten om de stad te verbeteren. De proef is een samenwerking met het RIVM en Stichting Programma Nationaal Smart City Living Lab. Het doel van dit programma is om de Smart City ontwikkelingen te verbeteren. Apeldoorn doet mee aan het programma in het kader van Smart City Apeldoorn. In een Smart City werken inwoners, bedrijven, onderwijs en overheid samen op het gebied van ICT met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren. Zo hangen er verspreid over de stad al sensoren die geluid meten en zijn er slimme verkeerslichten. De Wijkraad Centrum en Centrummanagement zijn meegenomen in deze proef.

Kwaliteit binnenstad verbeteren

De sensoren hangen aan de randen van de binnenstad, aan de Stationsstraat, de Asselsestraat, de Paslaan, Molenstraat Centrum en Korenstraat. Ze meten onder andere geluidsdruk, temperatuur en luchtvochtigheid, en de aanwezigheid van een aantal stoffen in de lucht, namelijk uitlaatgas (NO2), fijnstof (PM10 en PM2,5) en CO2. De informatie van de sensoren wordt verzameld en gepubliceerd op samenmeten.rivm.nl.

De informatie van de sensoren geven en beeld van de kwaliteit van de binnenstad. Op basis van deze informatie kunnen we keuzes maken die van de binnenstad een fijnere plek maken. Als we bijvoorbeeld zien dat op een bepaalde plek veel fijnstof in de lucht is, kunnen we ervoor kiezen het verkeer via een andere route te laten rijden, zodat de lucht schoner wordt. Wanneer er keuzes worden gemaakt op basis van de verzamelde data, is nog niet bekend.

Werking sensoren

De sensoren zijn ontworpen volgens het ‘privacy by design’ principe. Zo meten ze geluidsdruk en nemen ze geen specifieke geluiden zoals gesprekken op. De sensoren werken op een batterij, die wordt opgeladen zodra de lantaarnpalen aan gaan. De informatie van de sensoren wordt verstuurd via 3G en 4G.

Wethouder Wim Willems aanwezig bij ophangen sensor

Maandag 9 december was wethouder Wim Willems aanwezig bij het ophangen van de sensor aan de Stationsstraat. “Dit is een goed voorbeeld van hoe technologie kan bijdragen aan de leefbaarheid in de stad. Met de data die we verzamelen kunnen we precies zien wat er nodig is, en welke maatregelen we kunnen nemen.” De sensoren blijven in principe 6 maanden hangen. Ook daarna is de gemeente van plan de kwaliteit van de binnenstad te blijven monitoren. Op welke manier is nog niet bekend.