Stedendriehoek

Senioren thuis bijgepraat over regelingen en voorzieningen

APELDOORN – Dit jaar kunnen de 70-plussers die woonachtig zijn in stadsdeel Noord Oost (onder andere Zevenhuizen, Anklaar en Sprenkelaar) een brief van de gemeente Apeldoorn verwachten met daarin een aanbod voor een informatief huisbezoek van een seniorenvoorlichter. Tijdens zo’n huisbezoek wordt vrijblijvend informatie gegeven over regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, financiën, activiteiten, hulp en dienstverlening.

Dit huisbezoek wordt afgelegd door een vrijwillige seniorenvoorlichter van Stimenz. De voorlichter kan zich legitimeren met een kaart van deze organisatie. De voorlichter is onafhankelijk en geeft alleen informatie over de mogelijkheden of verwijst zo nodig door. Men is zelf vrij om te bepalen wat men met de informatie doet.

Vaak geven mensen aan dat het bezoek niet nodig is omdat ze er nu ‘goed bij zitten’. Uit de praktijk blijkt dat in dit soort situaties toch de informatie die gegeven wordt achteraf wel nuttig kan zijn als er later wat verandert. Omdat we allemaal geacht worden langer zelfstandig te blijven wonen, is een goede voorbereiding daarop van belang. De seniorenvoorlichters staan daar alvast bij stil en geven tips. Ook denken veel mensen bijvoorbeeld geen recht te hebben op huurtoeslag of andere tegemoetkomingen, terwijl dit wel zo blijkt te zijn. De voorlichter kan nagaan of men toch aanspraak kan doen op bepaalde voorzieningen.

Wie de brief van de gemeente ontvangt en graag een bezoek wil, hoeft niets te doen. Men ontvangt dan na een aantal weken een afspraak voor een huisbezoek via Stimenz. Wie geen bezoek wenst, kan dit via een antwoordenvelop doorgeven. Voor vragen over de brief of het huisbezoek kan men contact opnemen met Stimenz, Afdeling Seniorenvoorlichting, mevrouw Getty Tabak (088-7846464 of via g.tabak@stimenz.nl). Stimenz komt bovendien graag in contact met mensen die geïnteresseerd zijn om aan de slag te gaan als vrijwillige seniorenvoorlichter. Men kan hiervoor ook contact opnemen met Getty Tabak.