Stedendriehoek

Schonere binnenstad

APELDOORN – Negen Apeldoornse partijen ondertekenden onlangs de zogenoemde Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES). Daarmee geven zij aan zich te willen inzetten voor een schonere binnenstad.

Het doel is om in 2025 de binnenstad te bevoorraden met voertuigen die geen CO2, NOx en fijnstof meer uitstoten. Bovendien wordt daarmee het geluid een stuk minder. Verschillende partijen uit de Apeldoornse binnenstad hebben zich verbonden aan dit doel. Dat zijn de Cleantech Regio, gemeente Apeldoorn, Centrum Management Apeldoorn, de wijkraad Centrum, SimplyMile, evofenedex, Fietskoeriers Apeldoorn, Apeldoornse markt en de Bedrijvenkring Apeldoorn.

Samen werken aan een schoner en stiller Apeldoorn
Een duurzamere stadslogistiek staat als doel verwoord in de verkeersvisie 2016-2030 en in het bestuursakkoord ‘de kracht van Apeldoorn 2018-2022’. Met de Green Deal ZES worden de ambities uit het Klimaatakkoord onderstreept. Daarin staat dat vrachtverkeer in 2025 zoveel mogelijk emissievrij moet zijn in de veertig grootste binnensteden van Nederland. Dit doel is ook door andere grote steden met haar partners uit de logistieke sector overgenomen.

Dit najaar start SimplyMile in Apeldoorn al met duurzame stadslogistiek in de binnenstad. Er komt een binnenstads-hub, vanaf waar de goederen met schone voertuigen worden vervoerd naar de binnenstad. Verder wordt samen met de partners in de binnenstad gewerkt aan haalbare vervolgstappen.

Naast de stappen die worden gezet via de Green Deal ZES, wordt ook het busvervoer een stuk schoner. Vanaf december 2020 rijden er hoofdzakelijk elektrische stadbussen in de stad. Vervoerder Keolis heeft de aanbesteding van het busvervoer in deze regio gewonnen. De vervoerder gaat straks rijden met ruim 300 elektrische bussen. Daarmee brengt Keolis de grootste elektrische vloot van Nederland op de weg.

Prettige en groene plek
Wethouder Mark Sandmann ondertekende de Green Deal ZES namens de gemeente: “Deze ontwikkelingen zijn erg belangrijk voor het verduurzamen van onze stad. Stapsgewijs brengen we hiermee het vervuilende bedrijfsvervoer in de binnenstad terug naar nul. Zo werken we aan de binnenstad als een prettige en groene plek en wordt Apeldoorn in zijn geheel een stuk schoner en stiller.”