Stedendriehoek

Ruim 625.000 betalende bezoekers voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe in 2019

HOENDERLOO – Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft in 2019 meer bezoekers ontvangen dan verwacht. Er was in de begroting uitgegaan van een bezoekersaantal van 590.000, maar de uitkomst van 625.000 betalende bezoekers is aanzienlijk hoger uitgevallen.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is voor haar voortbestaan vrijwel geheel afhankelijk van betalende bezoekers. Dankzij de inmiddels ruim 600.000 bezoekers per jaar wordt het Park in staat gesteld om de 5.400 ha aan unieke natuur en bijzondere landschappen met de daarbij behorende zeldzame fauna en flora te beheren en beschermen. Daarnaast blijft het Park innoveren op het gebied van goede recreatieve voorzieningen en een aantrekkelijk aanbod van evenementen en activiteiten.

Het in het Park gelegen Kröller-Müller Museum heeft onlangs ook haar bezoekersaantallen gepubliceerd die hoger waren dan verwacht. Dit betekent dat de unieke combinatie van natuur, cultuur en kunst door veel bezoekers uit binnen- en buitenland wordt gewaardeerd. De bezoekerscijfers van het Park zijn gebaseerd op betalende bezoekers, de cijfers van het Museum zijn gebaseerd op het aantal bezoeken.

Balans tussen ecologie en economie

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Het speelt een cruciale rol in het Nederlandse Natuurnetwerk en is een belangrijk onderdeel van het Europese Natura2000 netwerk. Dankzij het zorgvuldige en systematische beheer, heeft het Park een grote diversiteit aan biotopen, met vele beschermde en zeldzame soorten zoals de klokjesgentiaan, de boommarter en de heidezegge. Voor verschillende soorten is het Park de laatste plek in Nederland waar zij leven. Daarnaast wordt De Hoge Veluwe ieder jaar bezocht door ongeveer 600.000 betalende bezoekers, zonder dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit.

Zonering en beheer

De kwaliteit van de Parkbeleving wordt gedragen door de aanwezige landschappen en natuur. Andersom geldt dat de bijzondere natuur juist in stand gehouden kan worden met de inkomsten uit het bezoek.

Het Park werkt daarom al jaren op basis van een goede balans tussen ecologie en economie, waarbij een heldere zonering van groot belang is. De zonering is gebaseerd op de belangrijkste natuurwaarden. Het overgrote deel van het Park valt onder de rustige zone, waar bezoekers het landschap kunnen ervaren met ongestoorde vergezichten. Het gebied rondom het centrum en het midden in het Park gelegen Kröller-Müller Museum is veruit het drukst, Wandelingen en activiteiten starten hier, investeringen in publieksvoorzieningen vinden plaats in dit gebied.

Door wegen af te waarderen en bezoekers te concentreren in het centrum blijft de rust gewaarborgd en vindt er minder verstoring plaats in de rustige zones. Daarnaast vindt er regulier onderhoud in het bos en de open landschappen plaats, met als doel de biodiversiteit te verbeteren.