Stedendriehoek

Rob Jetten in debat met leerlingen van Veluws College Walterbosch

APELDOORN – Vrijdag 31 januari ging D66-fractievoorzitter Job Jetten in debat met 5-havo leerlingen van Veluws College Walterbosch met Economie of Maatschappijwetenschappen in hun vakkenpakket.

Een enthousiaste Jetten vertelde over zijn eigen tijd als scholier en ervaringen in politiek Den Haag, en beantwoordde pittige vragen van groepjes leerlingen over de zelfgekozen thema’s onderwijs, EU & Europa en mobiliteit en de  rechtsstaat. Dat laatste is super belangrijk vond ook Rob Jetten, maar komt bijna nooit ter sprake dus hij was erg blij dat de leerlingen het hier over wilden hebben met hem.

“We willen u, Rob Jetten, niet huilend de aula laten verlaten, maar de leerlingen hebben wel een aantal scherpe vragen”, grapte economie docent David Gout die de gespreksleider was.

Zo vertelden de leerlingen, op de dag van de onderwijsstakingen, hoe zij persoonlijk de werkdruk van docenten en het lerarentekort aan den lijve ondervinden en vroegen zij zich af of het onderwijs voor hen wel een aantrekkelijke carrièrekeuze zou vormen. Andere leerlingen toonden zich kritisch tegenover de Europese integratie en vroegen Rob Jetten of Nederland volgens D66 in de toekomst een soevereine staat blijft of eerder een Europese provincie zal vormen. Daarnaast kregen leerlingen individueel de gelegenheid om vragen af te vuren op de volksvertegenwoordiger. Na afloop kregen leerlingen de kans om met Jetten op de foto te gaan.