Stedendriehoek

Proeverij in veertien lokale kerken

APELDOORN – Zondag 16 september nemen veertien Apeldoornse kerken deel aan de landelijke Kerkproeverij. Gasten zijn dan meer dan ooit welkom; niet om een leeg gebouw te bekijken, maar om te proeven wat het hart is van iedere kerk: de gemeenschap van mensen die samenkomen. De Kerkproeverij werd in Nederland vorig jaar voor het eerst georganiseerd, door onder anderen de Raad van Kerken en mediapartners KRO-NCRV en EO. Het concept, naar Brits voorbeeld, is bedacht omdat steeds meer Nederlanders kerken alleen van buiten kennen, als gebouwen. Terwijl het wezen van iedere kerk de gemeenschap van gelovigen is, die samenkomt om het christelijk geloof te delen en te vieren.

De Kerkproeverij toont dus kerken zoals ze springlevend en ‘in bedrijf’ zijn. Het gebouw is slechts de buitenkant, en hoeft niet eens als kerk herkenbaar te zijn. Dat bewijzen ook enkele van de veertien Apeldoornse kerken die deelnemen aan de kerkproeverij. De (Nederlands gereformeerde) Tabernakelkerk bijvoorbeeld, komt tijdelijk samen in het schoolgebouw van het Christelijk Lyceum aan de Jachtlaan, omdat het eigen gebouw van de gemeente aan de Waalstraat wordt verbouwd. De protestantse Geloofsgemeenschap De Fontein komt samen in wijkcentrum De Kristal (Zuidbroek), terwijl de ICF (een multiculturele kerk) en de Bereagemeente Noord beide gebruikmaken van Het Kruispunt aan de Zilverschoon. Ook de meeste andere deelnemende kerken hebben geen stereotiepe monumentale gebouwen. Maar het zijn wel gemeenschappen van christenen die vanuit het geloof betrokken zijn op hun omgeving, op Apeldoorn en de inwoners.

De proeverij die zondag 16 september wordt gehouden, bestaat uit ‘gewone’ samenkomsten van de deelnemende kerkgenootschappen: dit is zoals het er elke zondag aan toegaat, in iedere kerk op haar eigen manier en in haar eigen stijl. Wel zullen de voorgangers er rekening mee houden dat er gasten in de kerk zitten die niet van de hoed en de rand weten. Veel kerkleden zullen namelijk ook persoonlijk vrienden of buren uitnodigen om eens te proeven wat de kerk zo belangrijk maakt in hun leven.

Deelnemers
De deelnemende kerken, en hun adressen en tijden zijn: Andreaskerk, Anklaarseweg 185, 09.30 uur; De Voorhof, Gijsbrechtgaarde 101, 09.30 uur; Baptisten Gemeente Apeldoorn, Bosweg 77, 10.00 uur; Barnabaskerk, Canadalaan 25, 10.00 uur; Berea De Maten, Heemradenlaan 125 (De Heemgaard), 10.00 uur; Berea Noord, Zilverschoon 114/Kruispunt, 10.00 uur; Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8, 10.00 uur; Filadelfia Gemeente, Langeweg 105, 10.00 uur; Geloofsgemeenschap De Fontein, Distelvlinderlaan 200/Kristal, 10.00 uur; Nieuw-Apostolische kerk, De Ruyterstraat 7, 10.00 uur; De Koningshof, Generaal van Heutszlaan 55, 10.00 uur; Samuëlkerk, Talingweg 41, 10.00 uur; Tabernakelkerk, Christelijk Lyceum (ingang Vliegerlaan), 10.00 uur; ICF, Zilverschoon 114/Kruispunt, 15.00 uur.