Stedendriehoek

Pijlen gericht op groei en toekomst van Apeldoorn

APELDOORN – Op donderdag 20 juni wordt Lilian Haak geïnstalleerd als raadslid in de gemeenteraad van Apeldoorn. In de raad zal Haak onder de fractienaam Groei & Toekomst naar buiten treden. “Bewust is gekozen voor een naam die niet verwijst naar politieke stromingen uit de vorige eeuwen. De naam weerspiegelt de ambitie van de partij. Samen kijken naar de toekomst van Apeldoorn, haar inwoners en ruimte bieden voor groei”, aldus Haak.

“Het fundament van groei en toekomst is vrijheid. De vrijheid om te zijn wie je bent, vrijheid om je eigen verantwoordelijkheid te nemen, vrijheid om te werken aan een goede toekomst voor jou en je familie. Persoonlijke ontwikkeling, goed onderwijs en kansen om actief te zijn op de arbeidsmarkt moeten voor iedereen van elke leeftijd, sekse of geaardheid mogelijk zijn. De gemeentelijke overheid moet zich dienend opstellen naar haar inwoners. Daar hoort een kleinere en efficiëntere organisatie bij die open en transparant is. Digitale dienstverlening moet ingezet worden om beter informatie te verstrekken, participatie te bevorderen en sneller aanvragen van inwoners af te handelen.”

Samenhang tussen plannen is belangrijk, gaat de fractieleider verder. “Geen apart plan voor het aantrekken van werkgelegenheid en een apart plan voor verkeer en een apart plan voor woningbouw. Waar wil Apeldoorn naar toe? Als we innovatieve en schone bedrijven willen aantrekken, welke kennis is daarvoor nodig, welke opleiding hebben die medewerkers nodig, wat zijn de woonwensen van die toekomstige inwoners en hun gezin? Als je een gezinsstad wil zijn, wat verwachten deze gezinnen van hun omgeving en welke consequenties heeft dit voor wonen, jeugdzorg, verkeer en veiligheid?”

Daarnaast vraagt Haak aandacht voor samenhang en samenwerking: “Binnen de raad met andere fracties, maar ook tussen alle organisaties die een rol spelen in Apeldoorn. Geen concurrentie wie de beste jeugd- of ouderenzorg biedt, maar profiteren van het feit dat iedereen zijn unieke inbreng heeft en daarmee samenwerkt om hun doelgroep het beste te ondersteunen.”

Inmiddels is een basis gelegd, een politieke partij met de naam Groei & Toekomst is in oprichting en een Facebookpagina en een website zijn in opbouw. Via deze en andere digitale media wil Groei & Toekomst mensen informeren, maar ook hun mening vragen. Haak: “Fractieassistentie is ingericht en met een aantal fractievertegenwoordigers zijn inmiddels gesprekken gevoerd. Er is een brede basis met mensen van verschillende achtergronden. Allemaal mensen die willen werken aan de toekomst van Apeldoorn.”

Wat Haak betreft, heeft de gemeente Apeldoorn de afgelopen jaren op vele gebieden vooruitgang geboekt. “De basis is gelegd voor samenhang tussen plannen en betere digitale dienstverlening. Groei & Toekomst vindt het belangrijk dat deze weg voortvarend wordt voortgezet en wil daarom samen met het college van B&W en de andere fracties in de raad werken aan een mooi Apeldoorn waar we trots op kunnen zijn.”