Stedendriehoek

Ontmoeten in de openbare ruimte

Het gaat goed met Apeldoorn! Na jaren van financiële tegenspoed is de gemeentelijke begroting weer op orde. Het is tijd om vooruit te kijken. Het uitgangspunt van GroenLinks Apeldoorn is hierbij dat we voor een financieel degelijk en duurzaam beleid staan. Dat is de basis waarop we verder bouwen aan Apeldoorn.

Evenementen
Apeldoorn is een comfortabele gezinsstad. Jong en oud wonen en leven op een plezierige wijze samen in onze prachtige dorpen en mooie wijken. Willen we Apeldoorn verder brengen en leefbaar houden voor haar bewoners, dan is het essentieel dat we ook investeren in kunst, cultuur en evenementen.

Er is gelukkig veel te doen in Apeldoorn. Zo telt Apeldoorn meer dan 400 evenementen. Onze inwoners kunnen, grotendeels zonder kosten, genieten van sport, kunst, cultuur en vermaak. In het kader van een inclusieve samenleving juichen we dit als GroenLinks Apeldoorn toe: Iedereen in Apeldoorn moet mee kunnen doen en mee kunnen genieten.

Kunst en cultuur
De basis voor een goed en laagdrempelig cultuuraanbod is gelegd, maar er kan meer! Kunst en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Kunst en cultuur schept namelijk een band tussen inwoners. GroenLinks Apeldoorn wil dan ook meer culturele activiteiten zoals klassieke-muziek en street-art festivals. GroenLinks Apeldoorn gaat hiervoor samen met culturele instellingen, amateurgezelschappen en individuele kunstenaars plannen maken, en deze samen met hen uitvoeren.

Kunst en Cultuur hoort bij de opvoeding! GroenLinks wil dat Apeldoornse scholen dit prominent in hun lesprogramma’s opnemen. Meer scholen moeten gebruik maken van het beschikbare aanbod bij Gigant.

Concrete maatregelen:

  • Meer culturele activiteiten opzetten met instellingen, verenigingen en kunstenaars;
  • Nauwere samenwerking tussen onze culturele instellingen, amateurkunst en professionele aanbieders;
  • Meer culturele evenementen met en voor jongeren organiseren;
  • Kunst en cultuur inzetten bij integratie, dagbesteding en bestrijding van eenzaamheid;
  • Meer kunst en cultuur op scholen;
  • Sprankelende evenementen behouden en naar onze gemeente halen;

Partijstandpunt
GroenLinks Apeldoorn wil een sprankelend en levendig Apeldoorn, voor iedereen toegankelijk en met voor ieder wat wils. Kunst en cultuur bevordert de creativiteit en zorgt voor verbinding tussen de mensen. Sport is goed voor de gezondheid en zorgt ook voor sociale contacten. Dit tezamen verhoogt de aantrekkelijkheid van de gemeente voor (toekomstige) bewoners en gasten. En het geeft vooral veel plezier.

Detlev Cziesso
Lijsttrekker GroenLinks Apeldoorn