Stedendriehoek

‘Onderzoek naar zelfdoding jongeren kan nabestaanden voor ramp behoeden’

STEDENDRIEHOEK – 113 Zelfmoordpreventie zoekt ouders die in 2017 een kind jonger dan 20 jaar verloren door zelfdoding, om door hun ervaringen te leren hoe zelfmoord voorkomen kan worden. “Onderzoek naar de achtergronden van zelfdoding door jonge mensen kan anderen die met de gedachte over zelfmoord spelen helpen en hen, hun ouders en vrienden voor een ramp behoeden”, zeggen Eveline Tepe en Paul Becht uit Doetinchem.

Zij verloren in 2018 hun 18-jarige dochter Cathelijne (zie foto) door zelfdoding. “Deze gebeurtenis, het onpeilbare verlies en het immense verdriet hebben onze levens enorm veranderd en zijn ook heel ingrijpend voor Cathelijnes vrienden en studie- en schoolgenoten.”

Zelfdoding is al langer de grootste doodsoorzaak onder jongeren van 10 tot 29 jaar. In 2017 overleden 81 jongeren. Het ministerie van VWS heeft 113 Zelfmoordpreventie gevraagd onderzoek te doen naar de achtergronden van het overlijden. Omdat de ouders daar veel over kunnen vertellen nodigen de onderzoekers deze ouders uit contact op te nemen met onderzoek@113.nl of telefoonnummer 020-2408881. Meedoen is vrijwillig en anoniem. “We vinden het erg belangrijk dat ouders zich melden” aldus Eveline en Paul. “Hoe meer ouders de onderzoekers kunnen spreken hoe meer er bekend wordt over hoe jongeren goed geholpen kunnen worden.”

Van ouders die eerder deelnamen aan het onderzoek horen de onderzoekers dat zij het prettig vinden het verhaal van hun kind te delen met de onderzoekers. De onderzoekers luisteren en zijn zeer gemotiveerd om door gedegen onderzoek zelfdoding onder jongeren te voorkomen. Zij zijn uitgebreid getraind om nabestaanden op te vangen en te wijzen op verdere zorg ongeacht of nabestaanden meedoen of niet.

In 2017 overleden 50 jongens en 31 meisjes tot 20 jaar door zelfdoding. Het gaat vooral om tieners ouder dan 15 jaar. Drie op de tien jongeren had een migratieachtergrond. Zij zelf of hun ouders zijn niet in Nederland geboren. Het hoogste aantal zelfdodingen vond plaats in de maanden juli en oktober met elk 10 overlijdens. Gemiddeld overleden elke maand 7 jongeren. In de week van 3 tot en met 9 juli lag het aantal het hoogst. Een kwart van de jongeren die in 2017 overleed door zelfdoding woonde in Noord-Brabant. Per 100.000 jongeren gaat het om bijna 7 overleden tieners. Ook in Gelderland is het aantal relatief hoog: 5 per 100.000.

Prof. Dr. Arne Popma hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Amsterdam UMC is voorzitter van de onderzoekswerkgroep die bestaat uit deskundigen van verschillende universiteiten Jeugdhulp GGZ GGD MIND (de koepel van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ) en 113 Zelfmoordpreventie. In december 2019 volgen op basis van dit verdiepende onderzoek concrete aanbevelingen voor acties.

Wie aan zelfmoord denkt en graag met iemand wil praten of chatten kan contact opnemen via telefoon 0900-0113 of website www.113.nl