Onderwijs

Nieuw jeugdbestuur Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe installeerde vorige week de leden van het nieuwe jeugdbestuur. Met de komst van zes nieuwe leden is het jeugdbestuur compleet: dit jaar denken acht jongeren mee over, én gaan zij werken aan thema’s die het waterschap en hun inwoners aangaan.

De installatie vond plaats tijdens een vergadering van het algemeen bestuur, in het waterschapshuis in Apeldoorn. Daar werden de jongeren en hun gasten toegesproken door onder anderen dijkgraaf Marijn Ornstein en algemeen bestuurslid Mathilde Maijer. Alle speeches gaven het belang aan van het betrekken van jongeren bij thema’s waar het waterschap zich mee bezig houdt, en de nuttige inbreng die jongeren kunnen hebben op deze thema’s. Denk aan het klimaat, duurzaamheid en voldoende en schoon water. Maar ook werd benadrukt hoe belangrijk het is dat de jongeren een stem hebben in onze waterdemocratie.

Ambities en verwachtingen

Zo zei Marijn Ornstein in haar speech: “Ik denk dat nog niet in alle keuzes die vandaag worden gemaakt de belangen van de toekomstige generaties voldoende worden meegewogen en betrokken. Daarom zijn we zo blij met dit nieuwe jeugdbestuur, vol jongeren met passie en gedrevenheid. Jongeren die ons kunnen helpen bij het werken aan die duurzame ontwikkeling.”

Mathilde Maijer deed de oproep aan de jongeren om van zich te laten horen op de onderwerpen die tijdens de vergaderingen van het algemeen bestuur ter sprake komen. Ze zei: “Hoewel het ook taaie kost is, onderschat ik jullie niet. Ik vermoed dat dit onderwerpen zijn waar jullie wel wat over te vertellen hebben, waar jullie ambities liggen om jullie verwachtingen waar te maken.” Om af te sluiten met: “Ik hoop van jullie te horen.”

Aan de slag met agenda

Ook de twee voorzitters van het jeugdbestuur, Emma van der Zee en Meysam Khalil, hielden een speech. Zij gaven beiden aan zin te hebben in de komende bestuursperiode. Emma van der Zee: “We staan te popelen om aan de slag te gaan en samen te werken aan een betere toekomst voor ons allemaal.”

De jeugdbestuurders stelden zichzelf voor in een door henzelf geregisseerde video en gingen na de speeches in gesprek met de genodigden over de thema’s uit de voormalige jeugdbestuursagenda: water(schaps)bewustzijn, duurzaamheid en bodem en de kwaliteit van de leefomgeving. Een van de gesprekstafels werd met een nieuw thema ingericht, namelijk watergezondheid. Deze gesprekken leveren input tot een nieuw te vormen jeugdbestuursagenda. Met deze agenda onder de arm gaan de jongeren het komende jaar aan de slag.

Mix van acht jongeren

Het jeugdbestuur bestaat dit jaar uit een mix van acht jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. De jongeren komen verspreid uit het werkgebied van Vallei en Veluwe: Apeldoorn, Nunspeet, Amersfoort en Putten. De jongeren verbinden zich, in ieder geval, een heel schooljaar aan het werk van het waterschap. Als jongerenvertegenwoordigers adviseren zij de organisatie en het bestuur op de onderwerpen en thema’s die voor hen belangrijk zijn. Daarnaast houden ze de organisatie scherp op dezelfde thema’s waar het waterschap mee bezig is: water, klimaatverandering, energietransitie, duurzaamheid, maar bekeken vanuit een ander perspectief. Een jeugdbestuur dat de boodschap goed kan én durft vertalen naar leeftijdsgenoten.

Foto:

Van links naar rechts: Emma van der Zee, Robine Huernink, Iris Konings, (dijkgraaf) Marijn Ornstein, Alex van Baardewijk, Ajna Rexha Marošlić, Meysam Khalil, Isabel Laning en Hester van den Bor. (Foto: Evert van de Worp)