Stedendriehoek

Nood is hoog bij de pomp

APELDOORN – Het was een lange droge zomer en nog steeds snakt de natuur naar water. De buien die de komende dagen ons land teisteren zijn bij lange na niet genoeg om de rivieren te laten stijgen. Daarvoor is veel water nodig vanuit het Oosten, heel veel water. Als gevolg van de lage waterstanden in de rivieren, varen schepen met veel minder vracht dan gewoonlijk en dit al maanden lang. Dit gaan we nu steeds meer merken, onder andere aan de benzinepomp.

Tankstations in de regio hebben te kampen met tekorten aan brandstoffen. Verschillende pompen, vooral onbemande pompen, moeten steeds vaker nee verkopen. Het zorgt voor bizarre taferelen. Steek je je pas in de pomp, krijg je de melding dat er geen brandstof voorradig is. On-Hollandse taferelen die wij niet gewend zijn. De oorzaken van de tekorten liggen trouwens niet alleen in het feit dat schepen niet helemaal vol geladen zijn. Ook het gebrek aan gekwalificeerde chauffeurs die de brandstof bij de pomp afleveren speelt mee bij de problemen.

Pompstations in het hele land hebben voorraadproblemen. Shell, BP, Esso en Total behoren tot de getroffen pompen. Esso Station Ensing aan de Deventerstraat 41 in Apeldoorn wordt al sinds jaar en dag twee keer per week bevoorraad, op dinsdag en vrijdag. Maar ook daar zijn de hoeveelheden in geleverde ‘peut’ noodgedwongen lager dan gebruikelijk. Afgelopen maandag, bij het ter perse gaan van deze krant, was de voorraad Euro benzine er zo goed als op. Nooit eerder is bij dit tankstation de nood zo hoog geweest. Ook de diesel gaat er hard doorheen, maar dat kan het Esso-punt net redden tot de nieuwe voorraad.

De vraag is natuurlijk: hoe lang houdt deze droogte aan bij de pomp? Meer en langdurige neerslag in Zwitserland en Duitsland moet de oplossing bieden. Daarmee stijgt het water in de rivieren, waardoor de schepen weer volgeladen kunnen varen, maar voorlopig stijgt het water in die landen alleen maar heel minimaal. Er wordt gekeken naar alternatieve routes, bijvoorbeeld per spoor of over de weg, maar de ladingen die dan kunnen worden vervoerd zijn veel kleiner. De oplossing zal uiteindelijk moeten komen in de vorm van neerslag, heel veel neerslag.