Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Apeldoorn

Woensdag 22 november Tweede Kamerverkiezingen

Woensdag 22 november is verkiezingsdag. De stemlokalen in de gemeente Apeldoorn zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur. Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee.

Op uw stempas staat het dichtstbijzijnde stemlokaal vermeld. Kijk voor alle 89 stemlokalen in de gemeente Apeldoorn op apeldoorn.verkiezinginbeeld.nl. Of ga naar de website www.apeldoorn.nl/verkiezingen.

Stemmen tellen

Na 21.00 uur sluit de stemming en starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. Als eerste tellen de leden alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Zo stellen ze het aantal kiezers vast. Vervolgens openen de leden de stembussen en sorteren de stembiljetten per lijst (partij). En tellen ze de stembiljetten. De voorzitter van het stembureau, die toeziet dat het tellen goed verloopt, rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Op het proces-verbaal noteert de voorzitter alle aantallen en eventuele bezwaren van kiezers. Het werk op het stembureau zit erop als de voorzitter het proces-verbaal inlevert in het stadhuis.

Tellen op centrale plek

Op donderdag 23 november start om 09.00 uur de telling van alle stembiljetten op lijst- en kandidaatsniveau. Dit gebeurt op een centrale plek, namelijk Sporthal Mheenpark, Zilverschoon 112 in Apeldoorn. Als alle 89 stembureaus zijn geteld en er per stembureau een proces-verbaal is opgemaakt, wordt de uitkomst van de verkiezing binnen de gemeente vastgesteld.

Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn. Wel gelden er regels. Deze vindt u op de website www.apeldoorn.nl/verkiezingen.


 

Zaterdagmarkt terug op Marktplein

Vanaf zaterdag 25 november staat de zaterdagmarkt weer op het Marktplein. In verband met de werkzaamheden aan de Markthal verhuisde de markt vijf weken naar de Hofstraat, Kanaalstraat, Hoofdstraat Zuid en de Rosariumstraat.

Na vijf weken bouwen is het skelet van de Markthal gereed. Hierdoor kan de zaterdagmarkt weer terugkeren naar het Marktplein, al zijn de werkzaamheden aan de hal nog niet afgerond. Op de markt vindt u er de vertrouwde marktondernemers met een uitgebreid assortiment. Van brood tot heerlijke hapjes, van vlees tot vis, van sloffen tot lederwaren, kleding, beddengoed, bloemen en nog veel meer.

Een overzicht van alle warenmarkten in Apeldoorn vindt u op de website www.apeldoorn.nl/markten. Komt u met de fiets? Dan kunt u uw fiets gratis stallen onder het stadhuis, in de stalling Marktplein of in de stalling in de Marktstraat.


 

Jonge makers gezocht voor make-over van stroomkasten

De aanmeldtermijn voor het kunstkasten project is verlengd. Dit betekent dat Apeldoornse jongeren tussen 14 en 27 jaar zich nog tot vrijdag 1 december kunnen aanmelden om hun ontwerp in te sturen. Het gaat hierbij om een ontwerp om een grijze stroomkast om te toveren tot een echte kunstkast.

Stuur voor vrijdag 1 december een ontwerp in via de website www.apeldoorn.nl/kunstkast. Uit de ingestuurde ontwerpen maken een vakjury en bewonersjury een selectie. De gekozen ontwerpen worden in het voorjaar van 2024 op een stroomkast gewrapt (gewikkeld met folie).


 

Riet Jans-Groot Koerkamp koninklijk onderscheiden voor inzet als vrijwilliger

Mevrouw Riet Jans-Groot Koerkamp (85 jaar) is op 17 november verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Ton Heerts speldde haar het erelintje op. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding komt mevrouw Jans-Groot Koerkamp toe vanwege haar vijftig jaar lange inzet als vrijwilliger.  Bij verschillende organisaties is ze actief geweest.

Dat begon in de jaren ’70 als onder meer als bestuurslid van De Zonnebloem Apeldoorn en vrijwilliger bij Koninklijke Visio Het Loo Erf en Verzorgingshuis Hubertus. Ze werd ook lid van het oudercomité en het schoolbestuur van basisschool Sint Hubertus. In die rol heeft ze met haar frisse kijk op de groei van kinderen een bijdrage geleverd aan de veranderingen in het onderwijs in die tijd.

In die tijd heeft ze ook een steentje bijgedragen aan het reilen en zeilen van wat toen de Hubertusparochie, en nu de Emmaüs-parochie is.

Rond de eeuwwisseling kwamen er nog eens twee vrijwilligersactiviteiten bij. Zo’n 25 jaar lang heeft mevrouw Jans bij woonzorgcentrum De Veenkamp bewoners begeleid bij reisjes en ontspanningsactiviteiten georganiseerd. Ze beheerde ook het winkeltje in De Veenkamp. Mevrouw Jans ging daarnaast ook als vrijwilliger aan de slag bij verpleeghuis Casa Bonita. Daar nam ze het initiatief om een winkeltje op te zetten. Met de opbrengst van de verkoop kunnen individuele wensen van de bewoners worden gerealiseerd. Verder begeleidt ze bewoners als die naar de dokter of het ziekenhuis moeten.

Ten slotte organiseert mevrouw Jans al meer dan veertig jaar het jaarlijkse dagje uit voor de gepensioneerde medewerkers van Hamer. Ook nu, op 85-jarige leeftijd, is zij nog steeds actief lid van de samenleving.


 

100 bomen gepland op Kasteelplein tijdens Boomfeestdag

Op 15 november was het Nationale Boomfeestdag. Daar zijn er honderd bomen gepland op het Kasteelplein in Apeldoorn.

Dit deed de gemeente samen met basisschool IKC Vindingrijk, MBO school Yuverta uit Velp en IVN. Het was gelijk de aftrap voor de vergroening van het Kasteelplein.

Wethouder Danny Huizer van Klimaat en Natuur hecht veel waarde aan deze dag. Hij geeft aan: “De Boomfeestdag is een geweldige kans voor inwoners om samen te werken aan een groenere toekomst voor Apeldoorn.”

Ook Berg en Bos krijgt 1000 bomen

De groene golf gaat deze week door. Woensdag 22 november gaan zestig kinderen van de Heuvellaanschool nog eens duizend kleine boompjes planten in Berg en Bos.


 

Zonne-energie in de stad nóg belangrijker

De gemeente Apeldoorn gaat door met het stimuleren van de aanleg van zonnepanelen op plekken waar dat het minste last veroorzaakt. Zoals op daken en gevels of andere plekken in de bebouwde omgeving. Dit en meer staat in de nieuwe zonstrategie die de gemeente heeft opgesteld.

In de nieuwe zonstrategie staat een actieplan hoe gemeente samen met bewoners, bedrijven, instellingen en energiepartijen wil zorgen voor een duurzamere energievoorziening door middel van zonopwekking. Zo zorgen nieuwe landelijke regels voor zonneparken in het buitengebied er voor dat het opwekken van zonne-energie op daken in de stad nog belangrijker wordt.

Onafhankelijk advies

De gemeente wil zorgen dat alle inwoners, bedrijven en organisaties vóór 2050 zeker kunnen zijn van duurzame energie. Dat betekent dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als we met zijn allen verbruiken. Het aanschaffen van zonnepanelen is nog steeds rendabel. Het Energiepunt adviseert mensen gratis over de mogelijkheden en waar ze rekening mee moeten houden. Meer informatie leest u op www.apeldoorn.nl/energiepunt.

Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe zonstrategie leest u op www.apeldoorn.nl/zonnestrategie.