Stedendriehoek

‘Nieuwe publicaties meer dan welkom’

APELDOORN – Een kleine twee jaar geleden werd het Fonds Apeldoornse Historische Publicaties (FAHP) ondergebracht bij het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA), om daarmee de binding met cultuurhistorie, erfgoed en bouwkunst te versterken.

“In deze periode zijn financiële bijdragen verstrekt voor het uitbrengen van boeken over de geschiedenis van De Wenumse Watermolen, Het Apeldoorns Kanaal en De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied. Daarnaast werd de uitgifte van de boeken Sparta Vernuft & Volharding, Wat doen de eieren, Het bezield modernisme van A.H. Wegerif en de recent in de serie Wijk in Beeld verschenen titel De Kanaaloevers mede mogelijk gemaakt door het Fonds”, vertelt Ben Mouw namens het EPA.

“Het FAHP ondersteunt niet alleen de uitgifte van boeken, maar ook magazines en brochures. Zo is in het voorjaar van 2019 met steun het stripboek over ‘Hertog van Gelre’ verschenen, waarin ook aandacht wordt besteed aan de rechtspraak op het Herenhul in het landgoed Bruggelen. Inmiddels is het Fonds weer extra gevuld, zodat nieuwe aanvragen voor financiële ondersteuning voor publicaties over (de geschiedenis van) de gemeente Apeldoorn weer in behandeling worden genomen. De ondersteuning kan bestaan uit een financiële tegemoetkoming in de kosten dan wel een garantstelling”, aldus Mouw. “De belangrijkste voorwaarde is dat het een niet-commerciële uitgave betreft over de geschiedenis van de gemeente Apeldoorn, die toegankelijk moet zijn voor een breed publiek. Nieuwe publicaties zijn welkom. Aanvragen worden beoordeeld door een externe adviescommissie.” Voor informatie over de criteria en de procedure: www.erfgoedplatformapeldoorn.nl