Stedendriehoek

Nieuwe leesapp voor kinderen op vakantie

APELDOORN – IJsselgroep uit Apeldoorn lanceerde samen met de andere leden van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) een nieuwe app: Pelle op Reis. De app is ontwikkeld voor alle kinderen van 8 tot 11 jaar en stimuleert hen ook te blijven lezen buiten school in hun vrije tijd en op vakantie.

In de app is Pelle weggelopen en moet het kind de wereld over reizen om Pelle terug te vinden. Onderweg voert het kind opdrachten uit die horen bij leesteksten van onder anderen boswachter Arjan Postma, Pieter Koolwijk, Toon Tellegen en Kinderen voor Kinderen, om zo steeds dichter bij Pelle te komen. Door deze fragmenten worden kinderen geprikkeld om het hele boek te gaan lezen. Ook kunnen zij hiermee ontdekken welke soorten teksten zij misschien wél graag lezen. Na afronding van de app hebben zij 10.000 woorden gelezen, vergelijkbaar met een boek van honderd pagina’s.

ONL stelt de app gratis beschikbaar aan de VoorleesExpress, een organisatie die kinderen in een achterstandssituatie extra taalondersteuning geeft met taalspelletjes en voorleessessies. Kijk voor meer informatie op: www.pelleopreis.nl. De app is beschikbaar in de App Store en via Google Play.

Zomerdip
De leden van Onderwijszorg Nederland zijn gespecialiseerd in het zoeken naar de beste aanpak om kinderen die niet ‘vanzelf’ leren lezen, toch aan het lezen te krijgen. Dit doen ze vanuit hun expertise met kinderen die de officiële diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) hebben. Zij zien echter ook dat te veel kinderen, dus ook kinderen zonder EED, het lezen niet onder de knie krijgen. Vóóral tijdens de lange zomervakantie ontstaat er een zogenoemde zomerdip. Zwakke lezers verliezen hun lees- en spelvaardigheid tijdens de zes weken durende vakantie. Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen tot wel drie maanden achterstand ontwikkelen, wat kan oplopen tot twee jaar in groep 8.

Margreet de Vries, directeur Onderwijszorg Nederland: “We weten zoveel over hoe kinderen leren lezen en waarom sommige kinderen het niet vanzelf leren. Het blijft schrijnend dat we in Nederland deze kennis niet structureel inzetten. Alle goede bedoelingen om laaggeletterdheid onder volwassenen te verminderen daargelaten. Onze leden hebben ervoor gekozen niet langer op de handen te zitten en te wachten tot iemand in Nederland de regie pakt en alle kennis die we hebben toe gaat passen. Met de app gaan we het zelf doen. We hopen dat we hier veel kinderen mee gaan bereiken.”

De app bevat verschillende soorten leesteksten, zoals fragmenten uit kinderboeken, sms-berichten, recepten en gedichten. Hiermee sluit de app aan bij de eigen interesse van het kind. Anna Heinsbroek, directeur VoorleesExpress: “We zien dat veel ouders het nog steeds lastig vinden om hun kinderen thuis op een leuke manier te stimuleren in de taalontwikkeling. En dat voorlezen vaak te hoog gegrepen is. Zeker voor oudere kinderen, die al zelf kunnen lezen, zijn er goede alternatieven. Pelle op Reis is een mooi voorbeeld. We vinden het dan ook heel fijn dat we gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress dit aan kunnen bieden.”