Stedendriehoek

Moderne en bruisende school halve eeuw oud

APELDOORN – PC Daltonschool Ichthus bestaat 50 jaar. Dat is reden voor een feestje. Daarom worden er deze week leuke en leerzame activiteiten georganiseerd om stil te staan bij dit bijzondere moment.

Directeur Ruim en juf Kuysten zijn de school in 1968 begonnen door alle 38 leerlingen tegelijk in twee lokalen van de Rooms Katholieke basisschool aan de Aristotelesstraat les te geven. In 1969 is begonnen met de bouw van het schoolgebouw en daarom gekozen als geboortejaar van Ichthus. In 1970 is het schoolgebouw in gebruik genomen. Ten tijde van de opening was Ichthus al uitgegroeid tot 118 leerlingen. Ichthus heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een diverse, moderne en bruisende school. In 2016 is de school een gecertificeerde Daltonschool geworden en daarmee ‘toekomstproof’ gemaakt voor de volgende vijftig jaar. 

Feestweek
Om stil te staan bij dit jubileum verzorgt Ichthus voor de leerlingen, tussen de reguliere lessen door, feestelijke activiteiten. Denk aan een feestelijke opening met daarna een lekker schoolontbijt, een leerzame workshop dansen van dansschool Wensink, ijs van ijskar Van Swoll, een circusproject met de hele school en een grote eindvoorstelling. Ook komt wethouder Nathan Stukker vrijdag het jubileum meevieren en is de afsluiting van de feestweek met spectaculaire activiteiten op het schoolplein en een broodje hamburger tijdens het pleinfeest.

Ichthus is een christelijke daltonschool in de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn. Bij Daltononderwijs staan de kernwaarden verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid centraal. Om uiteindelijk kinderen te bemoedigen zich te ontwikkelen tot ondernemende, onbevreesde mensen. Ichthus is een van de 27 basisscholen van onderwijsorganisatie PCBO Apeldoorn.