Stedendriehoek

Mirjam Barendregt voorgedragen als nieuwe Directeur-bestuurder Orpheus

APELDOORN – De raad van commissarissen van Theater & Congres Orpheus heeft een geschikte kandidaat gevonden om de functie van Directeur-bestuurder te vervullen. De leden van de raad dragen Mirjam Barendregt voor als kandidaat bij de aandeelhoudersvergadering, die plaatsvindt op maandag 25 juni.

Procedure
Met het vertrek van Meta Neeleman per 1 april 2018, is er een vacature ontstaan voor Directeur-bestuurder van Theater & Congres Orpheus. Aan de hand van een profielschets, opgesteld door de raad van commissarissen, zijn er kandidaten gezocht voor deze functie. De raad van commissarissen is het er unaniem over eens dat Mirjam Barendregt de meest geschikte kandidaat is om voor te dragen aan de aandeelhouders. Op 25 juni wordt er tijdens de aandeelhoudersvergadering officieel besloten over de voorgedragen kandidaat.

Geschikte kandidaat
Uit het curriculum vitae en door de gevoerde gesprekken is de raad van commissarissen gebleken dat Mirjam Barendregt in alle opzichten aan de profielschets voldoet. Met name de combinatie van het ondernemend opereren op het vlak van cultuur enerzijds en commercieel en zakelijk opereren op het vlak van evenementen anderzijds, sluit goed aan bij de tweeledige rol die zij bij Orpheus moet vervullen. Daarnaast is de combinatie van bedrijfsmatig functioneren en het omgaan met politiek-bestuurlijke stakeholders ruim in haar ervaring vertegenwoordigd. Tenslotte meent de raad van commissarissen dat de kandidaat inspirerend leiding kan geven aan het Orpheus team, met ruimte voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid door managers en andere medewerkers.

Mirjam Barendregt (52) is momenteel Algemeen Directeur bij Stichting Grachtenfestival in Amsterdam. Het Grachtenfestival is het grootste klassieke muziekfestival van Nederland, dat zich bovendien richt op het bieden van een podium en platform voor jonge musici in klassieke muziek en jazz. Eerder was zij onder andere werkzaam bij VNU Exhibitions Europe en Facilicom. In Amersfoort was zij jarenlang gemeenteraadslid en ook wethouder Cultuur namens D66.

Naar verwachting zal zij voor aanvang van het nieuwe Theaterseizoen starten bij Theater & Congres Orpheus.