Stedendriehoek

Minister bezoekt succesvolle Gelderse Regio Deal-projecten

APELDOORN/ZUTPHEN – Minister Bruins Slot (BZK) bezocht vorige week een aantal succesvolle Gelderse projecten die met Regio Deal-geld werden opgezet. Samen met bestuurders uit de regio ging ze langs bij het NewTechPark in Apeldoorn, een vakantiepark in Putten en sprak ze met inwoners in het Zutphense Waterkwartier.

Met een Regio Deal investeert het Rijk samen met gemeenten, provincie, ondernemers en instellingen in beter wonen, werken en leven in een regio. Veluwe en Stedendriehoek kregen in 2020 een Regio Deal toegekend. Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot: “De Regio Deals laten zien dat regionale uitdagingen om regionale oplossingen vragen. Ieder gebied is uniek en kent daarin zijn eigen uitdagingen, zo ook de veerkrachtige en trotse gebieden Stedendriehoek en de Veluwe.”

Talenten in Waterkwartier Zutphen

In het Waterkwartier in Zutphen ging de minister bij een ICT-werkplaats langs. In deze wijk wonen relatief veel uitkeringsgerechtigden en er spelen sociale problemen zoals eenzaamheid. Met de pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling worden inwoners geholpen om economisch zelfstandig te worden en wordt de leefbaarheid van de wijk verbeterd.

NewTechPark in Apeldoorn

In Apeldoorn kreeg de minister een rondleiding bij het NewTechPark. Hier werken ondernemers, onderwijs en overheid samen om jong en oud blijvend enthousiast te maken voor de techniek. In Apeldoorn zitten veel technische bedrijven die last hebben van personeelstekorten. “Wat we hier doen is zaaien voor de toekomst”, vertelt ondernemer Jaap Fluit van Bredenoord.

Duurzaam toerisme in Putten

Met alle publiciteit over de aanpak van stikstof en natuurherstel, vergeet je bijna dat er nog meer op de Veluwe gebeurt. In Putten bezocht de minister vakantiepark Veluws Bospark waar ze actief werken aan vernieuwing en verduurzaming. Ook kreeg ze informatie over de manier waarop terreinbeheerders recreanten laten genieten van de natuur zonder daar schade aan toe te brengen.

Samenwerken werkt

“We hebben weer gezien dat samenwerken en samen investeren echt een positief effect heeft voor onze inwoners en bedrijven”, zegt gedeputeerde Jan Markink, verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur in Gelderland. “Maar zoals het rapport ‘Elke regio telt’ zegt, valt daar nog wel het een en ander in te verbeteren.”

Waarschuwing ‘Elke regio telt’

In het rapport ‘Elke regio telt’ waarschuwen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) dat het investeringsbeleid van het Rijk alleen de sterke regio’s sterker maakt en de ongelijkheid tussen regio’s vergroot. Ze pleiten daarom voor stevige veranderingen. Bij besluiten over investeringen moeten niet alleen economische maar ook maatschappelijke effecten meetellen. Ook moeten regio’s meer te zeggen krijgen. Markink: “Dit zijn belangrijke adviezen. Ze geven een kans om te zorgen dat meer mensen mee kunnen doen in Nederland. Zo krijgen ze meer vertrouwen in hun toekomst en de overheid.”

Gelderse Regio Deals 

In Gelderland zijn tot nu toe zes Regio Deals toegekend: Regio Deal Achterhoek, Stedendriehoek (voormalig CleanTech regio), FoodValley, FruitDelta Rivierenland, Veluwe en Arnhem-Nijmegen. Binnenkort start een nieuwe ronde waarbij regio’s weer een plan kunnen indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Gelderse regio’s dienen dan weer verschillende voorstellen in.