Stedendriehoek

‘Met recht Plein van de Stad’

APELDOORN – Het ontwerp voor het nieuwe Marktplein is bekend. ‘De Markthal’ siert vanaf 2021 het toekomstige Plein van de Stad. Het ontwerp komt van het Rotterdamse bureau West 8. De afgelopen dagen brachten 25.330 Apeldoorners hun stem uit op hun favoriete ontwerp.

Wethouder Mark Sandmann maakte donderdagmiddag de winnaar bekend door midden op het Marktplein een druk op de knop te geven: “Alle vier de ontwerpen hadden een totaal ander karakter, er viel echt wat te kiezen. Apeldoorn heeft zich uitgesproken voor de Markthal. Ik heb genoten van geweldige verkiezingsdagen en kijk nu al uit naar de komst van dit mooie Marktplein. Met dit aantal stemmen mag ik zeker zeggen dat het plein een breed gedragen nieuwe uitstraling krijgt. Het wordt met recht het Plein van de Stad.”

De uitslag was overigens nipt: het winnende bureau West 8 kreeg 8.897 stemmen, oftewel 35%. Achtervolger B+B zat daar vlak onder met 8.639 stemmen, oftewel 34%.

‘We wilden het plein teruggeven aan de stad’

Namens Bureau West 8 toonde Martin Biewenga zich vereerd en bedankte iedereen die op zijn ontwerp heeft gestemd. Lachend, in de stromende regen: “We hadden De Apeldoornse Markthal nu al goed kunnen gebruiken! We hebben met ons ontwerp van het grote plein een intieme, groene en aangename verblijfsruimte geprobeerd te maken waar door toevoeging van een grote houten overkapping in ieder seizoen iets te beleven is. De Markthal kan gebruikt worden voor de warenmarkt of kermis, maar is ook heel geschikt voor andere evenementen zoals een ijsbaan of een concert. We wilden het plein op die manier teruggeven aan de stad. We zijn heel blij dat ons ontwerp tot winnaar is verkozen.”

Dat het bureau van Rotterdammer Biewenga met de winst aan de haal ging, kwam overigens niet helemaal uit de lucht vallen. Zoals de regen dat wel gestaag deed: “We hebben al vele schitterende opdrachten mogen doen in binnen- en buitenland, waaronder het Centraal Station en de Coolsingel in onze eigen stad. Het is prachtig dat we hier nu als winnaar staan, maar eerlijk gezegd kwam dat voor mij niet als een verrassing. Zó overtuigd was ik van de kwaliteit van ons ontwerp!”

Zestien procent

Met 25.330 stemmen bracht 16,47 procent van de stemgerechtigde Apeldoorners hun stem uit. Er waren 153.800 stemcodes uitgegeven. Bijzonder bij deze verkiezing was dat ook kinderen vanaf 6 jaar hun stem konden uitbrengen. Een indicatie laat zien dat de Apeldoornse kinderen van zich hebben laten horen: 3.072 stemmen zijn uitgebracht door jeugd van 6 tot 18 jaar. Dit is echter geen representatieve uitkomst, omdat het doorgeven van leeftijd geen verplicht invulveld was op het stemformulier (4.933 stemmers gaven hun leeftijd niet door).

Het winnende ontwerp vormt de basis voor het nieuwe Marktplein. Het schetsontwerp wordt komend jaar door het winnende bureau, in nauwe samenspraak met de gemeente, omgezet naar een definitief ontwerp. Daarbij wordt ook gekeken naar de suggesties die Apeldoorners bij het stemmen hebben meegegeven aan het bureau. Ook wordt er opnieuw gesproken met de stakeholders van het Marktplein, zoals de markt en de ondernemers en inwoners op en rond het Marktplein. In 2020 gaat het plein op de schop; in 2021 kan iedere Apeldoorner genieten van een nieuw Marktplein.

En dat stemde wethouder Sandmann donderdagmiddag meer dan tevreden: “Voor u staat een trotse wethouder, van een trots college van B&W, en namens ook een trotse gemeenteraad. Deze verkiezing was echt de ‘Talk of the Town’.” Vervolgens kreeg hij door inwoner Aleid Middelink een fraaie quilt aangeboden, met daarop onder meer het logo van de verkiezing. “Die krijgt een mooie plek in het Stadhuis”, beloofde de wethouder. Vervolgens kwam Arno klein Goldewijk naar voren, projectmanager bij gemeente Apeldoorn voor ruimtelijke ontwikkeling, civiele techniek, openbare ruimte en evenementen. Samen met Sandmann onthulde hij het triomferende ontwerp.

Waarom de verkiezing?

Het Marktplein is na twintig jaar intensief gebruik technisch gezien ‘op’. De afwatering, klinkers en de fontein worden met ‘lapmiddelen’ in stand gehouden. Bovendien is de grootte en leegte van het plein al jarenlang onderwerp van gesprek. Omdat het Marktplein een belangrijke functie heeft voor iedereen in de stad, vond de gemeente het belangrijk dat juist inwoners kiezen hoe hún plein er de komende tientallen jaren uitziet. Ook kinderen zijn de (toekomstig) gebruikers van het plein; zij zijn daarom ook om hun mening gevraagd. Tijdens de verkiezingsperiode was het voor alle Apeldoorners van 6 jaar en ouder mogelijk online te stemmen via www.pleinvandestad.nl en bij het speciaal ingerichte stembureau bij boekhandel Nawijn en Polak. Ook konden basisscholen meedoen met de speciale ‘Plein van de Stad-ontwerpwedstrijd’.

Een zorgvuldig traject

Dit voorjaar is uitvoerig gesproken met belanghebbenden, zoals ondernemers aan het Marktplein en vertegenwoordigers van de warenmarkt en de gemeente. Samen zijn deze partijen gekomen tot een plan met uitgangspunten. Deze criteria – denk daarbij aan voldoende ruimte voor de markt, een Apeldoorns icoon en ruimte voor groen en water – namen de bureaus mee in hun ontwerpen. De afgelopen maanden werkten vier gerenommeerde ontwerpbureaus aan de nieuwe ontwerpen. De gemeente heeft deze ontwerpen getoetst aan de opgestelde criteria en beoordeeld dat ze alle vier daar aan voldoen. Vervolgens was het aan de Apeldoornse kiezer om te bepalen welk ontwerp de basis vormt voor het nieuwe Marktplein.