Stedendriehoek

Meningococcen: kleinekans, grote gevolgen

door Peter Dekkers, huisarts

Sinds de zomer van dit jaar voert de overheid campagne om de extra vaccinatie tegen Meningococcen W ziekte te promoten. Sindsdien merk ik dat er veel vragen zijn over de meningococcen W. Ik zal hieronder de meest gestelde vragen bespreken.

 Is mijn kind reeds gevaccineerd tegen meningococcen?
Ja en nee, sinds 2002 krijgen kinderen van 14 maanden een vaccinatie tegen meningococcen C, vanaf oktober 2018 worden daar type A,Y en W aan toegevoegd (MenACWY).

Waarom wordt het vaccinatieprogramma uitgebreid?
Sinds 2015 is er een toename van het aantal ziektegevallen meningococcen W. in de periode 2004 t/m 2014 kwam de ziekte ongeveer 4x per jaar voor in Nederland. In 2015, 2016 en 2017 zijn er 9, 50 en 80 patiënten gemeld. Een duidelijke jaarlijkse toename dus. De kans om in 2017 meningococcen ziekte type W te krijgen was 0,47 per 100.000 personen. Na vaccinatie met MenACWY worden mensen niet of nauwelijks ziek van meningococcen.

Hoe krijg je meningococcenziekte?
Besmetting met de meningokok vindt plaats via direct contact zoals zoenen, maar kan ook door de lucht via hoesten, niezen of praten.

Wie krijgen meningococcenziekte?
Meningococcenziekte kan op iedere leeftijd voorkomen, van jong tot oud.

Wat zijn de symptomen van Meningococcenziekte?
Het klassieke beeld van meningococcenziekte is meningitis (hersenvliesontsteking), maar type W meningococcenziekte uit zich vaker met sepsis. Bekende (alarm)symptomen zijn hoge koorts, nekstijfheid (of luierpijn) en niet-wegdrukbare vlekjes op de huid. Zelfs bij snelle behandeling overlijdt 5 tot 10 procent van de patiënten met deze ziekte

Wie worden er gevaccineerd?
Kinderen van 14 maanden via het rijksvaccinatieschema en in de huidige campagne alle kinderen geboren tussen 1 mei 2004 en 13 december 2004, in 2019 zullen kinderen geboren in 2005 opgeroepen worden voor de MenACWY.

Kan ik mijzelf of mijn kinderen laten vaccineren tegen meningococcenziekte type ACWY?
ook wanneer ik niet tot eerder genoemde doelgroep behoor?
Ja, dat kan. Indien u niet tot de vaccinatiedoelgroep behoort, kunt u via de huisarts of de GGD een vaccin aanvragen. De kosten voor het vaccin (ongeveer 60 euro) vallen echter niet onder de zorgverzekering en dient u zelf te betalen. Er is echter een groot tekort aan vaccins. Uit een rondgang langs de Apeldoornse apotheken blijkt het vaccin binnen onze regio momenteel niet leverbaar. 

Nawoord van dokter Dekkers
Gelukkig is er binnen Apeldoorn dit jaar nog niemand getroffen door deze vreselijke infectieziekte. Het risico om de ziekte te krijgen is erg laag, de gevolgen na het krijgen van de ziekte kunnen echter erg groot zijn. Ik adviseer iedereen die wordt opgeroepen voor de meningococcenvaccinatie, deze te accepteren om zo de verspreiding van deze ziekte tegen te gaan.