Stedendriehoek

Luisteren naar autisme in Stadhuis

APELDOORN – Van 31 maart tot en met 7 april vindt de Autismeweek 2018 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) jaarlijks aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. Het thema is dit jaar: ‘luisteren naar autisme’.

De gemeente Apeldoorn en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) willen in het kader van de autismeweek graag aandacht vragen voor de foto-expositie ‘Hoe Kijkt Autisme’ van Ivo Ketelaar, die plaatsvindt in het Stadhuis van Apeldoorn, Marktplein 1, van 3 tot en met 23 april. Met zijn expositie wil fotograaf en ervaringsdeskundige Ivo Ketelaar laten zien hoe iemand met autisme naar de alledaagse werkelijkheid kan kijken en welke emoties en beelden dit kan oproepen bij mensen met autisme.

Ivo Ketelaar legt uit: “Deze expositie gaat om het tonen van beleving en emoties van autisten. Emoties waarvan wordt gezegd dat mensen met autisme die niet hebben. Die emoties zijn er wel degelijk, maar vaak zijn ze onzichtbaar voor de buitenwereld. Ik ga die emoties tonen in de expositie ‘Hoe Kijkt Autisme’. Hiermee probeer ik mensen met en zonder autisme dichter bij elkaar te brengen. Het is mijn bedoeling kennis over en begrip voor autisme op een persoonlijke manier te vergroten.”

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om op dinsdag 3 april om 16.00 uur de feestelijke opening van de foto-expositie bij te wonen in het Stadhuis in Apeldoorn. De expositie zal geopend worden door wethouder Ben Bloem, waarna een aantal leerlingen van de Zonnehoek hun talenten laten zien. Aansluitend geeft Ivo Ketelaar een toelichting bij zijn werk en is er tijdens het bekijken van de expositie de gelegenheid om met Ivo in gesprek te gaan. Aanmelden kan via Donate van Rijswijk, coördinator SAG, e-mail d.vanrijswijk@meesamen.nl