Stedendriehoek

Leeft u de Arbowet na? Pas op voor boetes!

Sinds 1 juli 2018 zijn de wijzigingen in de Arbowet definitief. Na een overgangsperiode van een jaar dienen alle werkgevers, groot en klein, de nieuwe wetgeving na te leven. Wie dat niet doet, kan van de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een forse boete verwachten.

Wat is er veranderd in de Arbowet?
Iedere werkgever is verplicht om een basisovereenkomst te hebben met een arbodienst of een bedrijfsarts. Dit is één van de belangrijkste wijzigingen. In dat contract staan de afspraken tussen beide partijen. Zo staan de werkafspraken erin voor taken waarbij u zich moet laten bijstaan door arbeidsdeskundigen.  Ook is het mogelijk om afspraken met een arbodienst vast te leggen, het basisplus-contract. De werkafspraken daarvan omvatten taken als (fysieke) trainingen, coaching, psychologische begeleiding en aanvullende diensten op het gebied van leefstijl en duurzame inzetbaarheid. Overige punten in de Arbowet zijn: 

  • Werknemers die niet ziek zijn hebben wel recht op een bezoek aan een bedrijfsarts om arbeidsomstandigheden met betrekking tot hun gezondheid bespreekbaar te maken,
  • Een bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkplekken van de werknemers,
  • Een werknemer heeft recht op een second opinion,
  • Een bedrijfsarts moet beschikken over een klachtenprocedure,
  • Een bedrijf moet een aangewezen preventiemedewerker hebben. 

Onderzoek door Ministerie van SZW
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een onderzoek laten uitvoeren om een antwoord te krijgen op de volgende vraag: “In hoeverre zijn bedrijven klaar voor de gewijzigde arbowet?” De conclusie van dit onderzoek is dat dat het merendeel van de bedrijven (zowel mkb als grote bedrijven) op de hoogte is van de wijziging. Vaak weten ze alleen niet wat er precies is gewijzigd. De respondenten in dit Arbowet-onderzoek waren onder andere HR- en preventiemedewerkers uit mkb-bedrijven en grote bedrijven. 

Voorkomen is beter dan genezen
In de vernieuwde Arbowet heeft ook de preventiemedewerker een belangrijke rol gekregen. Ieder bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker aanwijzen, ongeacht de grootte van het bedrijf.  Dit moet iemand van binnen het bedrijf zijn. U zou ook zelf die rol kunnen vervullen als u maar weinig personeelsleden in dienst heeft. De preventiemedewerker heeft de belangrijke taak om samen met de bedrijfsarts en de arbodienst  te zorgen voor een veilig en vitaal bedrijf. Vroegtijdige opsporing van eventuele klachten is beter dan uitval of arbeidsongeschiktheid. Bij uitval moet de medewerker weer re-integreren in zijn functie. Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt en hij niet meer zijn functie kan vervullen, komt de medewerker in aanmerking voor een tweede spoor re-integratie

Bezoek aan bedrijfsarts
Een andere vereiste in het basiscontract is het recht op een bezoek aan de bedrijfsarts zonder dat de medewerker eerst toestemming hoeft te vragen aan de werkgever. Op deze manier is de bedrijfsarts toegankelijker voor de werknemer. Het belangrijkste doel ervan is preventie van uitval.

Advies nodig?
Wilt u meer weten over de nieuwe Arbowet of over de consequenties? Of wilt u weten hoe u kunt investeren in arbeidsomstandigheden en preventie? XS2More kan u verder helpen. Neem een kijkje op onze vernieuwde website www.xs2more.nl of neem telefonisch contact op via 088 – 700 7750  of stuur een mail  naar info@xs2more.nl . U bent van harte welkom in onze vestiging in Apeldoorn, aan Het Rietveld 55A.

 

Bron: https://www.rendement.nl/nieuws/id21648-szw-onderzoek-naar-invoering-wijzigingen-arbowet.html