Stedendriehoek

Kies vóór de Veluwe: Stem Stil!

Als het aan de vier regeringspartijen ligt razen er binnenkort Boeings en Airbussen laag over de Veluwe, IJsselvallei en Stedendriehoek De opening van Lelystad Airport staat op stapel, met laagvliegroutes. De enige oplossing om dat te voorkomen is bij de Provinciale verkiezingen stil te stemmen, al is het maar voor één keer.

Het kabinet trekt zich niets aan van geluidshinder, het verdwijnen van schone lucht, unieke natuur en de gezondheidsrisico’s. Het wil deze plannen doordrukken ten koste van de Veluwe en van ú!

Oplossing: Stem Stil!
Er is één manier om de politiek te beïnvloeden: stil stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Het besluit van de regering moet namelijk nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Als bij de Provinciale Statenverkiezingen de “stille partijen” in de meerderheid zijn, zal de Eerste Kamer de regeringsplannen niet goedkeuren. Partijen die vinden dat Lelystad dicht moet blijven totdat het luchtruim is herzien én het laagvliegen definitief van tafel is, zijn Groen Links, Partij voor de Dieren, SP, SGP en PvdA.

Mediacampagne
Stichting Red de Veluwe voert nu een opvallende campagne op radio, tv en social media: Stem Stil! Zij adviseert de lezers van deze krant te stemmen op partijen die vóór rust en schone lucht in Gelderland zijn. Dus op partijen die de Veluwe mooi willen houden, zoals Groen Links, Partij voor de Dieren, SP, SGP en PvdA.Meer info vindt u op: www.stemstil.nl. Daar heeft u ook de mogelijkheid geld te doneren voor deze actie.

Tot slot
Als Lelystad Airport nú opent  gaan vliegtuigen laag over de Veluwe en IJsselvallei op 1800 meter of ze stijgen door naar 2700 meter. Dit doorstijgen levert extra lawaai op.
Gevolgen: van 6 uur ’s ochtends tot middernacht geluidsoverlast, huizen die minder waard worden, extra CO2-uitstoot, gezondheidsrisico’s door uitstoot van fijnstof, unieke natuur die verloren gaat, de toeristenbranche die het zwaar te verduren krijgt en rust en schone lucht die verdwijnt.

Daarom vraagt Stichting Red de Veluwe om uw hulp: Stem Stil!

De Stichting heeft een ANBI status. Vragen over deze campagne? Mail naar: info@stichtingreddeveluwe.nl  Doneren? Rekeningnummer:NL 73 ABNA 0810 899 167 t.n.v. Stichting Red de Veluwe – www.stichtingreddeveluwe.nl