Stedendriehoek

Kennismaken met techniek en zorg

APELDOORN/ZUTPHEN – Zowel technische bedrijven als zorginstellingen werken hard aan het opleiden en werven van nieuw personeel. Om kinderen en jongeren al in een vroeg stadium kennis te laten maken met brede mogelijkheden in hun sector, werken ze graag mee aan de ontwikkeling van projecten met scholen. Het Educatiepunt ontvangt, als projectbureau en verbindende schakel, voor drie jaar subsidie van de Provincie Gelderland om met basisscholen, middelbare scholen en bedrijven in Zutphen en Apeldoorn projecten te ontwikkelen.

Het toegekende budget is beschikbaar gesteld vanuit de regeling Onderwijs Arbeidsmarkt. Deze regeling is erop gericht om het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. Met het budget kunnen projecten ontwikkeld en uitgevoerd worden, betrokkenen geschoold worden én alle ervaringen worden vertaald naar een concrete toolbox met ondersteunende instrumenten. Deze toolbox wordt gratis openbaar beschikbaar gesteld.

Voor scholen is dit een uitgesproken kans om vorm te geven aan hun techniekonderwijs en hun wens om het leren ook buiten de schoolgebouwen plaats te laten vinden. Liesbeth Laman Trip van het Kompaan College: “Wij nemen deel aan het project omdat het bijdraagt aan onze wens om leerlingen veel eerder en vaker in contact te brengen met werkgevers. Wij geloven in praktijkrealistisch onderwijs en dit project biedt voor ons een mooie ondersteuning hierbij. Door ook het basisonderwijs erbij te betrekken kunnen we ook nog ervaring opdoen in het realiseren van een doorlopende leerlijn.”

Projectleider Wendy Dienske: “We zijn heel blij met de waardering van de Provincie voor onze aanpak, maar ook de steun die we gekregen hebben van partners is geweldig. Zo hebben Kompaan College, Kappert Bouw bv en de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn de aanvraag mee ondertekend.” Projectleider voor de Apeldoornse projecten Iris van de Kamp: “In Apeldoorn is vanuit de Veluwse Onderwijsgroep steun betuigd en heeft Zorggroep Apeldoorn getekend. We kijken er ontzettend naar uit om met deze partijen aan de slag te gaan. Maar er is zeker ook nog ruimte voor nieuwe deelnemers! Na de zomer gaan we aan de slag met de ontwikkeling van de projecten.”

Stichting Educatiepunt is ontwikkelaar van projecten voor en met scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Zutphen en Apeldoorn. Doel is het onderwijs te verrijken met leerzame initiatieven uit de omgeving, leerlingen nieuwe perspectieven aan te reiken en een bijdrage te leveren aan lokale verbinding. Kunsteducatie heeft een prominente plek binnen de projecten. Alle projecten worden op maat ontwikkeld.

Voor meer informatie, zie de website www.educatiepunt.nl  of mail naar info@educatiepuntzutphen.nl of info@educatiepuntapeldoorn.nl.