Stedendriehoek

Jubilerende stichting trots op tien jaar impact

Afgelopen zaterdag was het precies tien jaar geleden dat Stichting New Day Impact werd opgericht. “Wat is er in die tijd veel gebeurd!” vertelt voorzitter Paul de Lange. Samen met Officemanager Rolinka Everaars is hij aangeschoven voor een goed gesprek over de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, werkend vanuit een christelijke identiteit. “10 Years of impact, we zijn er trots op.”

New Day Impact ontwikkelt structureel en duurzaam op het gebied van zorg, welzijn of educatie. “We streven ernaar om zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bewerkstelligen. Het initiatief ligt bij de mensen zelf: lokale organisaties leggen een vraag of project aan ons voor. New Day Impact wil graag dat zij zoveel mogelijk hun eigen gaven en talenten inzetten en ontwikkelen bij het uitvoeren van projecten”, licht De Lange toe. “New Day Impact brengt daarnaast mensen in beweging om op zoek te gaan naar eigen mogelijkheden om in actie te komen tegen de nood in de wereld. New Day Impact ondersteunt reisinitiatieven die ten doel hebben eigen gaven en talenten in te zetten ten behoeve van humanitaire hulp, bijvoorbeeld in de bouw, gezondheidszorg of welzijnswerk. Zelf daadwerkelijk betrokken zijn heeft veel impact. Het verandert de kijk op de eigen leefsituatie en geeft zicht op wat armoede eigenlijk betekent. Het daagt uit om blijvend te werken aan bestrijding van onrecht.”

De kernwaarden van New Day Impact zijn bewogenheid met mensen in nood, betrouwbaarheid van de organisatie, enthousiasme en slagvaardigheid. “Ook hechten we veel waarde aan een ‘wij-gevoel’. New Day Impact is geen logge organisatie maar een vertaling van onze Bijbelse opdracht (Matt.25). We willen armoede en onrecht tegengaan vanuit de Bijbelse opdracht om God en onze naaste te dienen. We stellen ons ten doel om jaarlijks projecten van een lokale partnerorganisatie in een ontwikkelingsland op het gebied van zorg, welzijn of educatie financieel te ondersteunen, begeleiden, afronden en evalueren. We willen daarnaast in Nederland op regionaal niveau een plaats verwerven als een evenwichtige, doortastende organisatie op het gebied van ontwikkelingswerk. Bovendien willen we anderen uitdagen en oproepen om met ons mee te doen door ons financieel en/of als vrijwilliger te steunen. We willen mensen uitdagen hun eigen gaven en talenten in te zetten om hun naaste te dienen.”

In de zomer van 2020 gaat een groep van vijftig jongeren vanuit Gemeente de VEZ (Vrije Evangelisatie Zwolle), in samenwerking met New Day Impact, op een Missiereis naar Albanië en Kosovo. “Let’s Colour the World!” roepen De Lange en Everaars dan ook enthousiast. Zoals de NDI Homerun tijdens de Midwinter Marathon op 2 februari 2020 ook al gelopen wordt voor een goed doel: een noodlijdende familie in Kosovo. “We zijn daar momenteel volop bezig met het zogenoemde New Day Housing Project, om 25 gezinnen er een droog, warm en veilig huis te kunnen bieden. Dat betekent ook het aanbrengen van basisvoorzieningen zoals stromend water en afvoer. Want met een dak boven hun hoofd staan die mensen een stuk steviger in de maatschappij. Wij dragen de hardware – de stenen van een huis of ander gebouw – bij om dichterbij de software – de mensen daar – te komen.”

De Lange is inmiddels al meer dan vijftig keer in Albanië en Kosovo geweest om de helpende hand toe te steken. Hij kent het gebied van haver tot gort en weet ook tegen welke problemen zijn stichting er kan aanlopen. “Bij een Rivershore-project in een voorstad van de Albanese hoofdstad Tirana, waar een grote groep Roma-zigeuners is gevestigd, kregen we veel tegenwerking van de burgemeester rond de bouw van een multifunctioneel centrum. We wilden daar zorg op maat gaan leveren voor Roma-kinderen, maar dat had nog heel wat voeten in aarde. Gelukkig ging de burgemeester uiteindelijk weg en werd opgevolgd door een veel coöperatiever type. Inmiddels ligt de aanvraag voor het bouwen van een tweede centrum bij deze nieuwe burgemeester. Fingers crossed!”

De afgeronde projecten in Albanië en Kosovo zijn talrijk, maar een bijzonder geslaagd voorbeeld is wel de geitenboerderij in Peja, een van de drie grootste steden in Kosovo. “Die goat farm hebben we drie jaar geleden gerealiseerd met steun vanuit de Jachtlaankerk. De boerderij telt inmiddels 99 vrouwtjes- en 3 mannetjesdieren. Binnenkort groeit het aantal lammetjes daar boven de 200! Die beesten zorgen daar voor voldoende melk, kaas en yoghurt om de lokale bevolking te onderhouden. Samen met de zogenoemde ‘koeienprojecten’, waarbij een familie een koe cadeau krijgt om in de dagelijkse levensbehoeften te voorzien.” De Stichting New Day Impact werkt in dit kader altijd in projectgroepjes. En wie van de stichting ook waarheen gaat, één ding valt iedereen steeds op: “De blijheid en energie daar! Hoe arm ook en hoe slecht ze het daar hebben, ze zijn altijd vriendelijk en gastvrij.”

Onder leiding van de penningmeester van de stichting, Paul Matla, heeft New Day Impact voorts projecten in Brazilië op poten gezet. “Ik ben de man van de bouwtekeningen”, lacht hij. En dat komt goed uit, want zo is hij de perfecte projectleider bij bijvoorbeeld het vervangen van een dak op een kindertehuis. “We hebben de asbest verwijderd en het tehuis meteen voorzien van een deugdelijk dak. Verder hebben we er een meeting point voor senioren gebouwd, uitsluitend voor vrouwen.”

Voor 2020 staan weer enkele grote evenementen op het programma. De Lange: “Begin juni verzorgen we een omvangrijk sponsordiner en half september de zesde editie van het International New Day Impact Open golftoernooi. Bij dit laatste, sportieve gebeuren komt een lang gekoesterde wens van mij persoonlijk uit: dat we bij drie verenigingen tegelijk golfen: De Scherpenbergh, de Veluwse Golf Club en nog een nader te bepalen derde club.”

In al haar activiteiten wordt de Stichting New Day Impact ondersteund door tien businesspartners, die bijna allemaal één keer of vaker zijn meegegaan naar Albanië of Kosovo. “Ze hebben met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe de mensen daar leven en wat wij als New Day Impact voor hen kunnen betekenen. Dat heeft hun betrokkenheid en verbondenheid alleen maar verder vergroot, als dat überhaupt al nodig was. We zijn er uiteraard enorm blij mee, want hun enthousiasme en natuurlijk ook (financiële) steun dragen er aan bij dat we ons werk ook de komende jaren op deze wijze kunnen blijven voortzetten.”