Stedendriehoek

‘Je staat er niet alleen voor’

APELDOORN – Er is nog plaats in de supportgroep van de Depressie Vereniging. In deze groep wisselen mensen die depressieve klachten hebben, of hebben gehad, ervaringen uit en ondersteunen zij elkaar.

“Depressie is nog steeds een vrij onzichtbare ziekte. Veel mensen voelen een drempel om erover te praten. Een supportgroep biedt de mogelijkheid om te ontdekken dat je niet de enige bent en dat je er niet alleen voor staat. In een supportgroep ben je zoals je bent. Iedereen kan op zijn of haar eigen wijze meedoen. Soms heb je een vraag, een andere keer luister je vooral. Waarover gesproken wordt, bepalen de groepsleden zelf. Dat kan ook een bepaald thema zijn, zoals medicatie, dagindeling, werk, slaapproblemen of relatie”, vertelt Jaap Herforth.

“Een supportgroep is geen therapie en ook geen behandelprogramma. Er gelden enkele basisregels, zoals aandacht voor elkaar hebben en niets naar buiten brengen van wat in de groep naar voren komt. De groep komt elke drie weken circa twee uur bij elkaar in de wijk Orden in Apeldoorn. Er zijn twee getrainde gespreksbegeleiders die zelf ervaringsdeskundige zijn.”

De Depressie Vereniging is een landelijke belangorganisatie met een netwerk van supportgroepen. Iedereen mag vrijblijvend kennismaken. Bij actieve deelname is lidmaatschap een voorwaarde. Voor vragen of belangstelling: depressieverenigingapeldoorn@yahoo.com