Stedendriehoek

Je bent niet de enige!

APELDOORN – Op zaterdag 7 december is er een bijeenkomst van de werkgroep Nabestaan Na Zelfdoding Gelderland (NNZG). Deze bijeenkomst is bedoeld voor nabestaanden die geconfronteerd worden met een zelfdoding. Dat kunnen ouders, broers, zussen, vrienden, partners of andere betrokkenen zijn, die iemand zijn verloren door zelfdoding.

“Na het overlijden kunnen de kwellende vragen voortdurend naar boven komen, ook nog jaren na het overlijden, en kun je (opnieuw) verstrikt raken in gedachten en blijven piekeren”, vertelt de organisatie. “Een ontmoeting met andere nabestaanden wordt door deelnemers aan de bijeenkomsten als zeer helpend ervaren. Helpend door de (h)erkenning, (omdat) anderen weinig woorden nodig hebben om te begrijpen waar je mee worstelt. Verdriet wordt door iedereen anders doorleefd. Wanneer er woorden aan worden gegeven door iemand, kan dat verlichtend werken. Alle deelnemers aan de groep zijn nabestaanden. Dat geeft een heel bijzondere manier van naar elkaar kunnen luisteren en elkaar kunnen steunen, door een woord, een gebaar of een tip. Er is veel gelegenheid voor eigen inbreng, maar mensen die liever een bijdrage leveren door te luisteren leveren een minstens net zo belangrijke bijdrage. Ervaring leert dat de bijeenkomst als zeer steunend wordt ervaren.”

Benadrukt wordt dat de bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die nabestaande is. De werkgroep weet dat het een heel hoge drempel kan zijn om naar de bijeenkomst te komen. Om de drempel mogelijk wat te verlagen, kan er met leden van de werkgroep contact worden opgenomen. Voor deze regio is dat met Jacob Bos, telefoon 06-49779971.

De bijeenkomst vindt ditmaal plaats in De Herberg, Deventerstraat 40 te Apeldoorn. Vanaf 9.30 uur is er inloop, om 10.00 uur wordt het openingswoord gesproken en daarna is er gelegenheid met elkaar te delen en te bespreken wat ieder bezighoudt. Om 12.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.

Parkeren kan op het terrein van De Herberg en in de parkeergarage aan het Marktplein. De Herberg is eveneens uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar. De toegang is vrij, wel wordt 1 euro per kopje koffie of thee gevraagd. Meer informatie over de activiteiten van Nabestaan Na Zelfdoding Gelderland is te vinden op de website nngz.nl of telefonisch op nummer 06-43769932 (contactpersoon: Carien van Geffen).