Stedendriehoek

‘Ieder mens en ieder levensverhaal is uniek’

STEDENDRIEHOEK – Wanneer iemand komt te overlijden, volgt er vanzelfsprekend een uitvaart. Het is dan heel gebruikelijk dat de overledene wordt herdacht via sprekers. Veelal zijn dat familieleden of vrienden van de overledene, maar niet iedereen heeft het vermogen om op zo’n trieste bijeenkomst te spreken. Er kan in dat geval een beroep worden gedaan op Humanistische Uitvaartbegeleiding.

En dat gebeurt ook regelmatig, leert een gesprek met Ann Korthuis en Joke Botman. Zij werken als sprekers bij uitvaarten in de regio Midden-Nederland. “Wanneer er een beroep op ons wordt gedaan, gaan wij in gesprek met de familie van de overledene. Uit de verhalen en – vaak ook grappige – anekdotes die ons worden verteld, tekenen wij het levensverhaal op: het In Memoriam dat we willen vertellen tijdens de uitvaart. Overigens komen wij niet alleen in actie wanneer iemand overleden is; wij kunnen tevens worden ingezet wanneer iemand bij leven, zijn of haar verhaal met ons wil delen, al dan niet in bijzijn van de familie.”

Het humanisme is een levensbeschouwing waarin de mens centraal staat en die uitgaat van de waardigheid van de mens. Humanisten hechten aan vrijheid van denken en respect voor ieder mens. “In ons werk als spreker komt dat tot uiting in het persoonlijke levensverhaal. Wie was de overledene en wat betekent hij of zij voor de omgeving? Welke thema’s en dilemma’s domineerden het leven? Wat was belangrijk voor hem of haar? In het levensverhaal komen naast persoonlijke kracht ook zwakke punten – respectvol – aan de orde. Ieder mens en ieder levensverhaal is uniek en dat wordt in de toespraak verwerkt. Ook staan we hierin stil bij de beleving van de nabestaanden.”

De meer dan twintig vrijwilligers van Humanistische Uitvaartbegeleiding in deze regio hebben allen veel levenservaring en een groot inlevingsvermogen. “Dat heb je ook nodig in dit werk. We nemen echt de tijd voor zo’n familiegesprek, tenminste twee uur. Dan word je in korte tijd heel vertrouwd met de familie en heb je ook voldoende tijd om echt terug te gaan naar het verleden van de overledene. Regelmatig komen dan onderwerpen ter tafel die vaak niet bij alle gesprekspartners bekend zijn; kinderen van de overledene weten bijvoorbeeld niet altijd waar of wanneer hun ouders elkaar hebben ontmoet. Ook dat leidt soms tot een vrolijke, ontspannen sfeer in een toch droevige periode.”

Het In Memoriam van de sprekers duurt plusminus tien minuten, maar op gezette tijden wordt er ook meer van de Humanistische Uitvaartbegeleiding gevraagd. “Dan begeleiden wij de gehéle dienst, inclusief welkomst- en dankwoord. Dan helpen wij ook bij het maken van de muziekkeuze voor de uitvaart en eventueel andere rituelen. Af en toe spreken we ook nog een kort woordje bij een graf, voordat de kist zakt. Alles wat we zeggen en doen gaat in nauw overleg met de familie en het is aan ons om het afscheid van een dierbare tot een mooie herinnering te maken. Want ja, een uitvaart is natuurlijk een treurige gebeurtenis, maar graag ook vieren wij in onze toespraak het leven van de overledene, en willen dat delen met familie en vrienden. Het is echt heel dankbaar werk om je talenten te benutten om anderen van dienst te zijn.”

Voor meer informatie: www.humanistischeuitvaart.nl