Stedendriehoek

Herontwikkeling kanaaloevers in woord en beeld

APELDOORN – Recente heeft ‘Stichting Bouwhuis; centrum voor mens en gebouwde omgeving  een boek uitgebracht over de herontwikkeling van de kanaaloevers in Apeldoorn onder de titel Kanaaloevers, transformatie van een verouderd industriegebied.

Vanaf midden jaren negentig werkt Apeldoorn aan de herontwikkeling van de 10 km lange industriële kanaalzone die dwars door Apeldoorn loopt. In het centrumdeel van het kanaal, tussen de Deventerbrug en spoorbrug, is de gebiedstransformatie inmiddels grotendeels voltooid. Meer dan zestig bedrijven maakten plaats voor de bouw van meer dan 1200 woningen. Ook werd de verkeersstructuur grondig aangepakt; de Quarles van Uffordlaan kwam er en de Molenstraat werd verbreed, inclusief de Welgelegenbrug.

Het boek beschrijft de aanleiding voor deze grootschalige verandering, licht de bouwplannen inhoudelijk toe, gaat in op de aanpak en de realisatie van de verandering en beschrijft hoe het gebied weer tot ‘nieuw’ leven kwam met ondermeer de Drakenbootraces en de Kanaalconcerten. Naast de inspanningen om tot verplaatsing van al de nog functionerende bedrijven te komen, wordt ook ingegaan op de aanpak van de enorme bodemvervuiling in het gebied.

De politieke-bestuurlijke schermutselingen komen aan bod, zo ook het overleg met bewoners en de altijd aanwezige weerstanden. Voormalige bestuurders, wijkraadvertegenwoordigers, bewoners, bouwers, ontwikkelaars en andere betrokkenen komen aan het woord. En dat alles tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen van rond de eeuwwisseling, zoals het landelijke ruimtelijke ordeningsbeleid, de veranderende rol van de woningcorporaties en de economische crisis en de daaruit vloeiende stagnerende woningmarkt. En natuurlijk ontbreekt de geschiedenis van het gebied niet. De kanaalaanleg in de 19e eeuw en het landgoed Welgelegen van Admiraal van Kinsbergen passeren de revue. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s, kaarten en tekeningen.